Cevaplar

2012-12-26T18:34:58+02:00

tek heceliler ve bitişik kelimeler mesela  çanak kale,balık esir

1 1 1
2012-12-26T18:36:41+02:00

Kalın ünlüler: a, ı, o, u

İnce ünlüler: e, i, öü

Türkçe sözcüklerde kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi kuralıdır.

Yani

a, ı, o, u'dan sonra a, ı,o, u

e, i, öü'den sonra e, i,ö, ü gelir.

Karşılaşmalar başlamıştı. Görüşmelerin nasıl sonuçlandığını öğrenemedik.

Bir sözcükte sonra gelen ünlüler öncekilere, ekler de sözcüklerin son hecelerine uyar.

Büyük ünlü uyumu Türkçenin temel niteliklerindendir.

Bütün Türkçe sözcüklerde bu uyum vardır.

* "Anne, elma, kardeş, hangi, şişman, dahi, inanmak..." gibi çok az sayıda Türkçe sözcük, asıl şekilleri bozulduğu için büyük ünlü uyumuna aykırı durumdadır.

Aslı "ana" iken "anne" olmuştur. Alma > elma, Karındaş > kardaş > kardeş Kangı > hangi...

 

Çalıştığınızda anlayacaksınız. Başarılarını dinlemelisiniz.

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi ekler sözcüklerin son hecelerine uyar.

Çalış-ma-y-acak-mış

* Sınırlı sayıda ek, tek biçimli olduğu için büyük ünlü uyumu­na uymaz. Bu eklerin ünlüleri değişmez:

-yor: görüyor, bilmiyormuş, düşünüyor

-ken: koşarken, başlamışken, çocukken

-leyin: akşamleyin, sabahleyin

-mtırak: ekşimtırak, yeşilimtırak

-ki: sabahki, yarınki, karşıdaki

* Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz.

 

 

1 5 1