Cevaplar

2012-12-26T18:53:00+02:00

Kuşlarda sindirim sistemi de değişiklik gösterirKuşlarda ağız kısmında diş bulunmazGaga kenarlarındaki testeremsi çıkıntılar ve diğer oluşumlar beslenmeleri ile ilgilidirGagalar da beslenme şekline göre değişiklik gösterirAğız içinde boynuzumsu bir madde ile kaplı ve hareketli olan dil besinleri almaya ve yemek borusuna göndermeye yararYemek borusu boyun uzunluğuna göre şekil alırBazı tanelerle beslenen kuşlarda ve yırtıcılarda yemek borusu genişleyerek kursak oluşmuşturAlınan besinler kursakta yumuşatılır Pelikanlarda yemek borusu gırtlakta genişleyerek kese halini almıştır ve tükürük bezleri ile diğer salgılar bu keseye boşalırBütün kuşlarda yemek borusu alt kısımda genişler ve oval bir şekil alarak ön mideyi oluştururÖn mideye birçok salgı bezi bağlıdırÖn mideden sonra güçlü kaslardan oluşan ve iç kısmı sertleşmiş,boynuzumsu bir madde ile kaplı katı veya konsa denilen kaslı mide gelirKaslı mide alınan besinlere göre değişiklik gösterirYırtıcı kuşlarda bu mide zayıf kaslıdırTane yiyen kuşlarda ise sert kaslı ve içi karşılıklı sert iki plakadan oluşurKursak ve ön mideden geçerken yumuşayan besinler burada mide hareketleriyle parçalanır ve öğütülürler İnce bağırsak uzundurBaş tarafına pankreas ve öd salgısı ulaşırKısa olan kalın bağırsağın sonunda uzunca iki kör bağırsak bulunurKalın bağırsak anüse açılır

Kuşlar yumurtlayarak ürediklerinden üreme organları da değişiklik göstermekte ve sürüngenlerin üreme organların benzemektedir Erkeklerde böbreklerin ön yan tarafına ikişer tane yumurta biçiminde testisler bulunurÇiftleşme zamanı bu testisler şişer genellikle soldaki daha büyük olur Az gelişmiş olan böbreğin bir kısmından oluşan yan testisler sidik kanalının dış yanından aşağıya doğru iner ve uçları sperm baloncukları ile şişen sperma kanallarıyla birlikte anüsün iç tarafındaki iki çıkıntıya ulaşır Kuşların çoğunda çiftleşme organı yokturYalnız ördekgiller familyası mensuplarında anüsün karına bakan iç duvarından iki kabarcık ile payandalanmış ucu dışarı çıkabilen bir penis bulunur Penis üzerindeki oluk ,sperma kanallarının ucu olan kabarcıklardan çıkan spermayı dişiye iletmeye yarar Leylek ve balıkçıllarda ise penis körelmiş, anüsün iç duvarında bir siğil şeklini almıştır

Dişilerde üreme organı yumurtalık ve yumurta kanalından ibarettir Sağ yumurtalık ve yumurta kanalı körelmiş veya tamamen ortadan kalkmıştır Çiftleşme ve yumurtlama zamanı sol tarafta bulunan üzüm salkımı şeklindeki yumurtalık ve dolambaçlı döl kanalı olağan üstü büyür Döl kanalı üzerinde bulunan uzunluğuna katlanmış derideki sümüğümsü bezler yumurta akı maddesini ve arka taraftaki bezlerde iplikli yumurta derisini oluşturur Döl yolunun sonunda kısa ve geniş kısım döl yatağı adını alır Burada çelikli renklerde ve poröz olan yumurta kabuğu oluşur Kısa ve dar olan uç kısmı sidik borusunda olduğu gibi dış yandan kloaka ya açılır Her dişinin eşey organında erkek eşey organını karşılayan ve aynı bölgede anüsün iç duvarında yer alan bir klitoris (bızır) bulunur

Kaynak: http://www.forumlord.net/fen-teknoloji/125916-kuslar-yediklerini-nasil-sindirir.html#ixzz2GB5AJ55z

3 3 3