Cevaplar

2012-12-26T18:55:56+02:00


Kalıtım kurallarının temelini oluşturan ilk çalışmalar GREGOR MENDEL tarafından yapılmıştır.(1860)Mendel bir manastır bahçesinde bu konuyla ilgili deneyleri bezelyeler üzerinde yapmıştır.Elde ettiği sonuç-
lar ilginç ve düzenli bir matemiksel denkleme benzediği için,daha sonrala-
rı kalıtımın kurallarını oluşturmuştur.Mendelin deneylerinde bezelyeleri kullanmasının sebepleri şunlardır;
·Bezelyelerde birbirinden çok farklı karakterler gözlenebilir.Tohum
şekli,rengi,büyüklüğü...gibi(Mendel bunlardan 7 tanesini kullanmıştır).
·Bezelye bitkisi kolay yetiştirilir ve bir yılda birkaç ürün(döl) alına-
bilir.
·Bezelye çiçeklerinin taç yaprakları uzun ve geniş olup çiçeğin erkek 
ve dişi organını tamamen dış dünyaya kapatır.Böylece doğal ortamda ya-
bancı tozlaşma yapılamaz.(Karakterleri saftır.)
·Bu taç yaprakların deneysel amaçlı kesilmesiyle süni tozlaşmaların 
yapılabilmesidir.
Mendel'in çeşitli bezelye karakterlerini deneysel olarak kullanması ile bazı kalıtsal prensipleri bulmuştur.Bezelye çiçekleri arasında çaprazlama- 
lar sonucu elde edilen prensiplere MENDEL KANUNLARI denir.
Menden kanunları genel olarak üç tanedir.Bunlar;
1-Benzerlik Kanunları 
İki farklı saf (arı) dölün birleşmesiyle oluşan bireyler % 100 melez özelliktedir.Her
iii dölün de genlerini taşır.
2-Karakterlerin Gizli Kalması Kanunu
Oluşan melez bireyler baskın karakterlidir.Ancak yapısında etkisiz birer çekinik gen taşır.İki ayrı melez birey çaprazlandığında farklı genotip ve fenotipte döller oluşabilir.
3-Karakterlerin Ayrılması Kanunu
İki ayrı melez karakter çaprazlandığında farklı oran ve çeşitli bireyler elde edilir.
Çünkü yumurta ve spermler oluşturulurken allel genler birbirinden ayrılır.
Eşeyli çoğalan canlılarda görülen her özellik iki gen tarafından denetlenir.Yavruya genlerden biri anadan,biri babadan geçer.Bu gen çiftine ALLEL GEN denir.

0