Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T19:08:25+02:00

Düzlemde iki doğrunun birbirlerine göre durumları

1-) DOĞRULARIN BİR BİRİNE GÖRE DURUMLARI

a-) Kesişen iki doğrunun yalnız bir ortak noktası vardır.          

   b-) Paralel doğruların ortak noktası yoktur. Ayrıca paralellik   //  ile sembolize edilir.             

c-) Düzlemde bir noktadan çok sayıda doğru geçer

d-) Aynı düzlemde bulunan 3 doğru ikişer ikişer kesişebilir.                      

 Aykırı Doğrular: Ortak noktaları olmayan ve birbirine paralel olmayan  doğrulara aykırı doğrular denir.

 2-) DÜZLEMLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI 

 Doğrusal olmayan 3 noktanın bir düzlem oluşturduğunu daha önce ifade etmiştik.

 Buna ilaveten paralel iki doğru ve kesişen iki doğru bir düzlem belirtirler.

Ayrıca uzayda kesişen iki düzlem bir doğru boyunca kesişirler.

Kesişen iki düzlemin ortak doğrusuna arakesit doğrusu denir.

Paralel düzlem:Hiç kesişmeyen düzlemlere denir.

Düzlemsel noktalar: Aynı düzlemde bulunan noktalara denir. 

3-) DOĞRU VE DÜZLEMİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI

Bir doğrunun tüm noktaları düzlemin içinde ise doğru düzlemin elemanıdır.
Doğruyla düzlemin bir tek ortak noktası varsa doğru düzlemi keser.

 

 

 

 

 

alıntıdır

1 5 1
2012-12-26T19:22:48+02:00

Madde 1 - Bu Yönetmelik, büyük ölçekli haritaların yapımında standart birliğini sağlamak ve bu

    haritaları kadastral duruma getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

    Madde 2 - Büyük ölçekli haritaların, ülke nirengi ve nivelman ağına dayalı ve ülke pafta bölümleme

    sisteminde, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle günün gelişmiş teknolojisinden de yararlanarak

    topografik nitelikli sayısal, çizgisel ya da fotoğrafik olarak yapılmasını sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, her türlü büyük ölçekli haritaların yapımına ve kadastral duruma

    getirilmesine ilişkin teknik kuralları ve bu işlemleri yapan veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarını

    kapsar.

    Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

    Hakkında Kanunun 2/c maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 38 inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro

    Kanununun 47/d maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

0