Cevaplar

2012-12-26T19:08:09+02:00

fen kiytabınıon son konusu oyüzden

0
2012-12-26T19:08:24+02:00
Gökyüzü :Gözümüzün görebildiği sınıra kadar olan, mavi kubbe, gök, gök kubbe, sema.
Ufuk
Gök kubbenin yerle birleştiğini gördüğümüz ve bir çeşit sınır vazifesini gören bu çembere ufuk denir. Uzay ( Feza )
İnsanın gözlem araçları ile ulaşabildiği noktalar arasındaki varlık alanıdır. Başka bir ifade ile bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu büyük boşluk, feza.
Gök Cismi
Evreni oluşturan, belirli bir şekli olan, maddesel varlıklara gök cismi denir.
Astronomi Birimi ( AB )
Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse, bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir
ışık Yılı (Iy)
Işığın bir yılda alacağı yolun uzaklığı birim olarak seçilirse, buna bir ışık yılı denir.
• Işık hızı = 3x108 m/s
• 1 Bir ışık yılı = 9,46x1015 m
Parsek ( pc )
Gök cisimlerine ait bir uzunluk birimidir.
• 1 parsek = 3,2616 ışık yılı (Iy) = 30,857x1012 km
Angström Å:Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan bir ölçü birimidir.
• 1 Å = 10-10 m
Kadir:Parlaklık ölçüsü birimi kadir olarak adlandırılır.Kadir değeri negatif ,0 ve pozitif değerler alabilir.Parlaklık, pozitiften negatife doğru kaydıkça artmaktadır.İki tür parlaklık vardır.
• Görünen Parlaklık ( m ) : Göz dürbün teleskop gibi ışık alıcısına ulaşan ışığın parlaklık değerine görünen parlaklık(m) denir. Bunun için kutup yıldızının görünen parlaklığı +2,12 kadir kabul edilerek yıldızın parlaklığı kutup yıldızıyla karşılaştırılarak görünen parlaklık tespit edilir.
Güneşin görünen parlaklığı: m = -26,84 kadir yararları yoktur
0