Cevaplar

2012-12-26T19:27:29+02:00

I am of the same mind as you. --> Ben de seninle aynı fikirdeyim.
Ayşe is the same age as me. --> Ayşe benimle aynı yaşta.
It can't be put any car in the same category as a Rolls Royce. --> Rolls Royce ile hiçbir araba aynı kategoriye sokulamaz.
We live under the same roof as my wife's family. --> Biz karımın ailesi ile aynı çatı altında yaşıyoruz.
He's made of the same stuff as his father. --> O, babası ile aynı kumaştan.
They live in the same town as my aunt. --> Onlar teyzemle aynı kasabada yaşıyorlar.
People say, I look just the same as my sister. --> İnsanlar kız kardeşimle benzer olduğumuzu söylüyorlar.
I feel just the same as you do. --> Ben de aynen senin gibi hissediyorum.
I am feeling much the same as yesterday. --> Dünle hemen hemen aynı hissediyorum.
I've got the same taste in clothes as my brother. --> Giysilerimizde erkek kardeşimle aynı zevke sahibiz.
Mine brought up her children in the same way as her mother did. --> Mine çocuklarını annesinin yaptığı gibi yetiştirdi.
I smoke cigarette much the same as a year ago. --> Bir yıl öncekşyle neredeyse aynı sigara içiyorum.
My car looks the same as that one. --> Benim arabam şununla aynı gözüküyor.
I came to the meeting at the same time as Fatma came. --> Ben toplantıya Fatma ile aynı zamanda geldim.
He is the same as everyone else. --> O da herkes gibi bir insan.
Pelin is of the same opinion as Hasan. --> Pelin, hasan ile aynı görüşe sahip.
Have you noticed the same thing as me? --> Siz de benimle aynı şeyi fark ettiniz mi?
My armchair is the same size and shape as yours. --> Koltuğum seninkiyle aynı boyut ve şekle sahip.
They are in the same profession as me. --> Onlar da benimle aynı meslekte.
Fatma was perhaps about the same weight as Ayşe. --> Fatma, belki de Ayşe ile aynı ağırlıkta.
Exactly the same thing happened to me as to you. --> Bana da tamamen sana olan şey oldu.
She was wearing exactly the same jacket as I was. --> O benimle tamamiyle aynı ceketi giyiyordu.
Mehmet's the same age as me. --> Mehmet benimle aynı yaşta.
This building is the same as ours. --> Bu bina bizimkiyle aynı.
Ayşe's hair style is the same as mine. --> Ayşe'nin saç stili benimkiyle aynı.
I work at the same company as Ali works. --> Ali'nin çalıştığı firmada çalışıyorum.

0