Cevaplar

2012-12-26T19:35:33+02:00

Uluslararası sözleşmeler; imzacı devletlerin tek taraflı taahhütlerini içeriyorken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AÎHS) taahhütlere bağlılığı denetleme sistemi kurmasıyla, sözleşmelere ciddi bir yenilik getirmiştir.

Türkiye 1954 yılında imzalayıp onayladığı AİHS' nin, 1987 yılında Komisyonun ve 1989 yılında Divan’ın yargılama yetkisini tanımasıyla denetleme sistemine dahil olmuştur.[1]
Avrupa însan Hakları Mahkemesi’nin (AÎHM) Türkiye’yi mahkum eden kararları üzerine, sözleşmenin iç hukuktaki yeri, etkisi tartışma gündemimize girmiştir. Uzunca bir süre tartışılacağa benzeyen bu konu günübirlik bir mesele olmaktan çıkıp Türkiye’yi içeride ve dışarıda tartışmaya açacağı gerçektir.

8 3 8
2012-12-26T19:35:40+02:00

kanıt tarzı şeylerinin olması gerekir

 

6 2 6