Cevaplar

2012-12-26T19:39:52+02:00

Türklerin geleneği hala günümüzde korunabilmektedir. Kız alma verme, kurban geleneği ve nevruz geçmişten günümüze de sürdürülmüştür. Bazı geleneklerimiz ise kaybolmaya yüz tutmuştur. Göç eden Macarlar Türklüklerini kabul etmedikleri için gelenek ve görenekleri de Türklere benzememektedir. Türkler birçok medeniyetin kültürünü almıştır. İslamiyet’in kabulünden sonra bu gelişme hat safhaya çıkmıştır. Osmanlı devletinden sonra bazı değişimler yaşanmıştır. Misafire verilen içecekler zamanla değişme göstermiştir. Cumhuriyetten sonra batılılaşma süreci gelenek ve göreneklerimizi değiştirmiştir. Fakat teknoloji ve küreselleşme sayesinde Anadolu kültürü olumlu yönde değişim göstermiştir.  

0
2012-12-26T19:40:48+02:00

http://yazmacadergisi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1112:tuerklern-gelenek-ve-goereneklerndek-dem-suerec&catid=120:makale&Itemid=338

çok hoş bir anlatım okudum begendim

0