Cevaplar

2012-12-26T19:40:46+02:00

Ucuna at kuyruğu bağlanmış ve tepesine altın yaldızlı top geçirilmiş mızrak. Eski Türklerde hânlık alâmeti olarak kullanılan tuğun sayısı hanların büyüklüğü nispetinde artıp azalırdı. Osmanlılarda tuğ; hükümdarlık vezirlik beylerbeylik sancakbeylik ve daha umûmî bir tâbirle askerî vazife ve memûriyet alâmetiydi.

1 5 1
2012-12-26T19:40:55+02:00
anımı/Anlamı

 

 

f,. i. kuvvetle çekmek; çekmek, çekelemek; i. kuvvetli çekiş, büyük gayret; römorkör; koşum kayışı. tug boat i. römorkör. tug of war halat çekme oyunu; şiddetli rekabet.Read more: http://nedir.anlambilim.net/ne_demek/tug#ixzz2GBHI79sg

2 5 2