a) Osmanlı İmparatorluğunun ülkesi, İstanbul do­layları ve Anadolu’nun küçük bir bölümü ile sınırlan­dırılıyordu.
b) Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemileri­ne açık tutulacaktı. Türklerin hiçbir etkisi olmayan uluslararası bir komisyon Boğazlan yönetecekti.
c) Ege Böigesi’nin büyük bir bölümü İzmir kentiyle birlikte Yunanlılara veriliyordu. Ayrıca Midye-Büyük-çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlıların olacaktı.
d) Suriye, Lübnan ve Güneydoğu Anadolu Fran­sa’ya bırakılacaktı.
e) Arabistan ve Irak (Musul dahil) İngiltere’ye bırakılacaktı.
f) Doğu Anadolu’da bağımsız Ermenistan kurula­caktı.
g) Kürtler, ayrı bir devlet kurmak isterlerse ve mil­letler cemiyeti tarafından kabul edilirse, Osmanlı Devleti buna izin verecekti.
h) Kapitülasyonlar, bütün devletlere tanınacaktı.
ı) Azınlıklara çok geniş haklar verilecek ve her derecede okul açabileceklerdi.
k) On iki Ada İtalyanlara, Akdeniz’deki diğer ada­lar da Yunanlılar’a verilecekti.
I) Zorunlu askerlik hizmeti olmayacak ve askeri kuvvetler 15 bini jandarma olmak üzere 50.000′İ geçmeyecekti.
m) Antalya ve Konya dolayları, İç Batı Anado­lu’nun derinliklerine kadar İtalyanların nüfusu altına girecekti.
n) istanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak, ancak anlaşma hükümlerine uyulmazsa, İstanbul da ellerinden alınacaktı. Arkadaşlar bu maddeleri çevirebilicek (8. sınıf düzeyi ) biri varmı . Çok acil

1

Cevaplar

2012-12-26T19:45:10+02:00

ßßßßßßßß................................................

0