Cevaplar

2012-12-26T19:55:33+02:00

Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir  iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları  oluştururlar.

Yüzlerce km2  lik sahaları  etkileyen büyük iklim gruplarına Makroklima adı verilmektedir.Bununla birlikte, makroklima alanlarında bazen öyle yerler vardır ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır.

 

Makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir.

 

 

İ

3.

  

4. 

B. ILIMAN İKLİMLER 

 Akdeniz İklimi:

Genel olarak, 30° - 40° enlemleri arasında görülür. Akdeniz iklimi en belirgin olarak Akdeniz çevresinde görülmekle birlikte, Güney Portekiz, Afrika'nın  güneyinde Kap Bölgesi, Avustralya'nın güneybatısı ve güneydoğusu, Orta Şili ve  ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de etkili olmaktadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 15 - 20°C dir. Kış sıcaklık ortalaması  10°C, yaz sıcaklık  ortalaması ise 28°C civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı ise 15°C kadardır.  Yıllık yağış miktarı  600 -1000  mm arasında değişir. En fazla yağış kışın, en az yağış  yazın  görülür.Çoğunlukla yağmur şeklinde düşen yağışlar, yağışlar  daha çok cephesel kökenlidir. Karakteristik bitki örtüsü,  kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Makiler, sürekli yeşil kalabilen, kısa boylu,  sert yapraklı, kuraklığa dayanabilen, çalımsı  bodur bitkilerdir. Mersin, defne, kocayemiş, zeytin, süpürge çalısı,  bodur, ardıç gibi bitkiler başlıca  maki türleridir. Akdeniz ikliminde yağışın az çok yeterli olduğu orta yükseklikteki yamaçlarda iğne yapraklı  ağaçlardan oluşan ormanlar (Kızılçam, sarıçam, karaçam ormanları gibi) yer alır.

2. Okyanusal İklim:

 

Genel olarak, 30° -  60° enlemleri arasında, karaların batı  kıyılarında görülür. Okyanusal     iklim,   Batı  Avrupa,Kuzey   Amerika'nın    kuzeybatısı, Güney Şili, Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda'da etkili olmaktadır. Yazlar fazla sıcak, kışlar da fazla soğuk     olmaz.Yıllık     sıcaklık ortalaması 15°C dir. Yıllık sıcaklık  farkı 10°C yi bulmaktadır. Yıllık    yağış   ortalaması  1000 mm’den fazladır. En fazla yağış sonbaharda görülür.  Tabii bitki örtüsü yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde çayırlar bulunur.
 

 3. Karasal  İklim:

Genel olarak, 30° -  65° enlemleri arasında, karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülmektedir. Karasal iklim, Sibirya,Kanada ve Doğu Avrupa'da geniş bir yayılış sahasına sahiptir. Kışlar çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yazlar ise sıcaktır. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 - 10°C arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı 20 - 40°C’dir.  Yıllık  yağış miktarı  500 -600 mm    dolayındadır.  En fazla yağış yazın, en az yağış  kışın düşer. Kış  yağışları  daha çok kar şeklindedir.  Denizden uzaklaştıkça ve kutuplara doğru  yaklaştıkça yağış azalır. Bu da nemin azalmasına yol açtığı için bu iklim bölgesinde yıllık ve günlük sıcaklık  farkı çok  fazladır. Kışlar erken başlar, çok uzun sürer ve çok sert geçer.  Tabii bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. Yağışın azaldığı kesimlerde de bozkırlar  (step) görülür. Sibirya ve Kanada da iğne yapraklı  ormanlara taygaormanları adı verilir. Taygalar, Dünya ormanlarının % 15'ini oluştururlar.

 

4. Step İklimi (Yarıkurak İklim):

Step iklimi, bir geçiş iklimi özelliği gösterir.

 

Üç gruba ayrılır;

 a.Tropikal Step İklimi: Savan ikliminden çöl iklimine geçiş alanlarında görülür.

 b.Subtropikal Step İklimi:Çöl ikliminden Akdeniz iklimine geçiş alanlarında görülür.

 c.Orta Kuşak Step İklimi: 30° - 50° önlemlerindeki çöller  etrafında ve Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş alanlarında görülür. 

Step iklimlerinde yıllık ortalama sıcaklık 10° - 12°C, sıcaklık farkı ise 15 - 30°C’dir. 

Yıllık yağış miktarı 300 - 500 mm’dir.

Step iklimlerinde en fazla yağış ilkbaharda ve yazın düşmektedir.

Tabi bitki örtüsü yağışlı  mevsimde yeşeren, kurak mevsimde sararan step (bozkır)’tir. 

İnsanlar tarafından ağaç  kesilerek, yakılarak ormanların  ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir. Bu tür bozkırlar, ormanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıktığından yer yer orman ağacı topluluklarına rastlanır.  

C. SOĞUK İKLİMLER 

 

 

2. Kutup İklimi: 

Karlar ve buzullarla kaplı kutup bölgelerinde görülür.

 Kutup iklimi, Kuzey Kutbu çevresinde Grönland Adası'nın iç kısımlarında ve Antarktika'da etkilidir.

Sıcaklık  ortalaması  bütün yıl boyunca      0°C’nin          altındadır.  Sıcaklık, çoğu zaman -40°C ye, hatta daha altına iner. Yıllık  sıcaklık farkı 30°C dolaylarındadır. 

Yağışlar son derece az ve kar  şeklindedir.  Ortalama yağış  200 mm. civarındadır. Bu iklim  tipinde bitki örtüsü yoktur.

Kutup  bölgelerinde   deniz yüzeyinin donmasıyla oluşan geniş buz  örtülerine  bankiz denir. Ortalama ka

1 5 1