Cevaplar

2012-12-26T20:08:44+02:00

osmanlı bütçeleri ve
mali yapının evrimi
kıvanç karaman ve şevket pamuk
u.
Ayrıca, zorunluluklar karşısında ortaya
çıkan bu ademi merkeziyetçi
17. yüzyıldan itibaren taşrada ayanlar vergi gelirlerinin önemli bir bölümüne
el koyarak güçlendiler. Elimizdeki vergi geliri dizileri ile 17. ve 18. yüzyıllar üzerine
yapılmış çalışmalar, bu dönemde mali merkezileşmenin gerçekleşmediğine,
bunun yerine, merkez ve yerel elitler arasında vergi gelirlerinin paylaşımı
üzerinden yeni bir ilişkinin kurulduğuna ve bunun imparatorluğu bir arada
tuttuğuna vurgu yapıyor.

0