Cevaplar

2012-10-03T10:27:11+03:00

değerlendirme 1-ikinci metinde betimleme var.birinci metin bilgilendirici metindir.amacı bilgi vermektir.nesneldir.dil göndergesel olarak kullanılır.ikinci metin sanat metnidir.estetik haz vermek amacıyla yazılmıştır.özneldir.dil sanatsal olarakkullanılmıştır.

2-metin gönderici,ileti ve alıcıyı içinde bulundurduğu için iletişim aracıdır.

3-b

4-algısına,sanatsal metinlerde,anlam ilişkisi

 

ölçme değerlendirme 1-sanat eseri tek olurken ilham veren eser çoğaltılabilir.

2-d 3-b

4-sanat eseri özgündür.duygu,hayal gücü ve yaratıcılık ister.ve öznel olduğu için benzeri yapılamaz.

5-(resim-çizgi,renk)(roman-söz)(heykel-taş)(şarkı-ses)

6-sol en üstteki sağ ikiciyle,sol ikinci sağ en üsttekiyle,sol üçüncü sağ en alttakiyle,sol en alttaki sağ üçüncüyle eşleşecek.

7-aynı amaçla kullanılmaz tarih metni nesneldir.tarih romanı özneldir.yazar duygu,düşünce ve hayalgücünü katar.

8-eseri zenginleştirir.

9-iletişim ögelerini bulundurduğu için iletişim aracıdır.

10-birden çok anlamının olması,anlatımının imgesel olması ve öznel olması.

0