Cevaplar

2012-12-26T20:46:44+02:00

netten baksana

heyyy  epikk

0
En İyi Cevap!
2012-12-26T20:48:32+02:00

Bayram

Mevlâ bizi afvede 
Gör ne güzel ıyd olur 
Cürm ü hatalar gide 
Bayram o bayram olur 

Merhamet ede Rahîm 
Dermanı vere Hakîm 
Lutfede lutf-i Kadîm 
Bayram o bayram olur 

Feyz-i mehabbet-i Hak 
Nur-i hidayet siyak 
Cennet-i â’lâ durak 
Bayram o bayram olur 

Hakk’ı seven merd-i şîr 
Kalbi olur müstenîr 
Allah ola destigîr 
Bayram o bayram olur 

Merhametin kânıdır 
Afv ü kerem şânıdır 
Hep ânın ihsânıdır 
Bayram o bayram olur 

El tuta kitâbını 
Dil tuta hitâbını 
Can tuta şitâbını 
Bayram o bayram olur 

Mevlâ’yı candan seven 
Rıza-yı Hakk’a even 
Lüft-i Hüdâ’ya güven 
Bayram o bayram olur 

Hakk’ı seven dîl ü cân 
Aşkı eden heyecân 
Feth ola bâb-ı cinân 
Bayram o bayram olur 

Bahr-i keremden Hüdâ 
Gark eden nûr-i Hüdâ 
Afv ola bây u gedâ 
Bayram o bayram olur 

Ganîler ede kerem 
Ref’ ola derd-i verem 
Sahî ola muhterem 
Bayram o bayram olur 

Nûr-i hidayet dola 
Dilde hidayet bula 
Nâsırın Allah ola 
Bayram o bayram olur 

Tevhîd ede zevk ile 
Hakk’ı seve şevk ile 
Tasdîk inerse dile 
Bayram o bayram olur 

Dilde ki Rahmân olur 
Dertlere dermân olur 
Azâde fermân olur 
Bayram o bayram olur 

Lutfî’ye lutf u kerem 
Dâhil-i bâb-ı harem 
Dâima Allah direm 
Bayram o bayram olur sevdinmi  
1 5 1