Cevaplar

2014-02-24T20:52:54+02:00
Ekolojik dengeye yönelik tehlikeler, sanayi uygarlığının hızlı bir şekilde gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Sanayi uygarlığı, doğal kaynakları büyük bir hızla tüketmekte ve doğal çevreyi hiçe sayan tarımsal uygulamaları desteklemektedir. Sanayinin, taşımacılığın ve evlerde kullanılan yakıtların oluşturduğu kirlilik havaya, suya ve toprağa bulaşmakta ve dolayısıyla hem genel olarak tüm canlı varlıklar hem de insanın sağlığı ve kullandığı kaynaklar zarar görmektedir. Her yıl atmosfere bırakılan binlerce ton karbondioksit yüzünden tüm dünya sıcaklık derecesi giderek artan ve dünya ikliminin normal yapısını tehdit eden bir seraya dönüşmüş ve böylece ozon tabakası deliğinin büyümesi sonucunda dünya ultraviole mor ötesi ışınların zararlı etkilerine maruz kalmıştır. Kimyasal gübre ve koruyucu maddeler yüzünden bazı besin ürünleri zehirli ürünler heline gelmiş, denizler ve akarsular ise neredeyse kir yataklarına dönüşmüştür. Tarıma elverişli araziler plansız ve yoğun ziraat sonucunda verimsiz araziler ve dünyanın akciğerleri olarak ifade edilen tropik ormanlar ise büyük boyutlarda kesim sonucunda yer yer çöl haline gelmiştir. Bu olguların bir kaçı bile yeryüzündeki yaşamın ne ölçüde tehdit edildiğini ortaya koyabilmek için yeterlidir.
1 4 1
Yerküre, uzayda bulunan milyarlarca yıldızdan yalnızca biridir. Ancak, dünyamızın mikro organizmalardan en gelişmiş canlı varlık olan insana kadar çeşitli organizmaları da üzerinde taşıması bilinen diğer yıldızlardan farkını oluşturur. İnsan da dahil tüm canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmelerinin önşartı ise onların oluşumunu sağlayan ekolojik dengenin korunmasıdır.
İlk çağlarda, insanlar temel gereksinimlerini doğayla yaptıkları mücadeleler ile elde etmiş ve bu şekilde hayatta tutunmaya çalışmışlardır. İnsanlık tarihi boyunca, insanın tek değişmeyen özelliği ise doğanın zenginliklerinden yararlanarak gelişmesi ve daha ileri uygarlıklara ulaşabilmesi olmuştur. İnsanlığın ilerlemesine katkı yapan tüm olumlu gelişmeler, doğanın cömertçe kullanılması ile sağlanmıştır.
Hatta, 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nden sonra insanlık doğanın tek hakimi olarak ekonomik çıkarlar uğruna doğanın tüm olanaklarından faydalanmıştır. Yüzlerce yıldır çevreye verdiği zarardan sorumlu olan ve sonucunda bu zararın olumsuz etkilerine maruz kalan insanoğlunda bir çevre bilincinin oluşması çok eskilere dayanmaz.
1970’li yıllardan sonra dünyada çevremizle ilgili hissedilir derecede bir duyarlılık oluşmuş ve bu olgu ekoloji adıyla bilimsel platformlarda yoğun bir şekilde ele alınmaya başlanmış ve çevrenin korunması ve iyileştirilmesi adına uluslararası anlaşmalar ve protokoller imzalanmıştır.