Cevaplar

2012-12-26T20:55:17+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_d%C3%B6nemi_T%C3%BCrk_edebiyat%C4%B1 bakkk

0
2012-12-26T20:55:22+02:00

ilk zamanlarında milli edebiyat akımının izini sürmüştür.bu yüzden milli edebiyattan kesin çizgilerle ayıramıyoruz.milli edebiyat yazarları cumhuriyetin ilk yıllarında da eserler vermiştir.
milli edebiyatla başlayan halka inme, anadolu'yu tanuma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş,türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir.
ilk dönem eserleri değişen siyasi, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır.bu eserlere kurtuluş savaşı ve atatürk devrimleri damgasını vurmuştur.yeni kurulan devlet ile yapılan bazı inkılapları halka tanıtmak ve benimsetmek görevi cumhuriyet dönemi sanatçılarına düşmüştür.sanatçı siyaset kurumu ile halk arasında bir köprü olmuş, yenilikleri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur.
dildeki sadeleşme hareketi iyice yerleşmiştir.yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.
aruz ölçüsü bırakılarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
şiirlerde günlük konuşma dili kullanılmıştır.
şiirde ve düz yazıda konular genişlemiş, mekanlar çeşitlilik kazanmıştır. artık edebiyat istanbul'un sınırlarını tamamen aşmış, anadolu'ya daha çok yer verilmeye başlamıştır.
roman ve hikayelerde toplum sorunları gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.


0