Cevaplar

2012-12-26T21:08:54+02:00

internette yazmıyor kardeş kompzisyonalr yaz orda çıkar olması lazım saırım

0
2012-12-26T21:09:05+02:00

Coğrafi keşiflerin başlamasıyla birlikte, bütün yayılmacı devletler, dünya egemenliği için, stratejik ve ekonomik anlam taşıyan bölgeleri sömürge ilan etmişlerdir. Ticaretin yağma kadar karlı olmadığını fark eden sömürgeci ülkeler, doğunun “ vahşi” ve “ anlaşılmaz” olduğu tezinden yola çıkarak işgal girişimlerine başladılar.

İhtişam ve güç gösterisinin en doğal yolu olan emperyalizmle birlikte, İngilizler tarafından işgal edilen yerlerden birisi de Hindistan’dır. Hindistan, İngiliz kapitalizminin en büyük pazarı haline getirilmiştir. İngilizlerin hâkimiyetini ilan ettiği yıllarda Hindistan büyük sıkıntılar içinde çalkalanıyordu. Çünkü sömürgenin devamı niteliğindeki Sanayi Devrimi ile birlikte, halkın en önemli geçim kaynağı olan tarım ve zanaat yerle bir olmuştu. Gittikçe artan yoksulluk ve işgalcilerin kendi kültürlerini dayatmalarına ek olarak, halktan alınan vergilerin gelirden fazla olması, Hinduların dinlerine karşı saygısızlığın artması, tuz üretme, gece sokağa çıkma (hatta bisiklete binme) gibi yasakların getirilmesiyle birlikte 1857 yılında İngilizlere karşı büyük bir ayaklanma olmuş, bu da Hindistan Ulusal Hareketi’nin temellerini atmayı sağlamıştır. Yüz yıla yakın devam eden bu hareketin en önemli temsilcisi ise Mahatma Gandhi’dir.

“Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikadımın da son maddesidir.” diyen Hintli pasifist siyasetçi ve düşünce adamı Gandhi, İngiliz sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketinin, 1919–1948 yılları arasındaki en önemli lideriydi.

0