1-Dünya’nın büyük şehirlerinin genellikle …………….. kuşakta yer aldığı söylenebilir. 2- Dünya’da doğurganlıkla nüfus artışının en fazla yaşandığı kıta ………….. kıtasıdır. 3- Bir ülkede nüfus artış hızının …………., ekonomik kalkınma hızını yavaşlatır. 4- Dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Bu yaşlanma özellikle gelişmiş ülkelerin bulunduğu alanda ve büyük ölçüde ………….. kıta’sında yaşanacaktır. 5- Şehir Ülke Etki alanı Fonksiyon Mekke ………… …………… …………… Şam ………… …………… ……………. Hamburg ………… …………… ……………. 6- İlk şehirlerin kurulmasında ………..……. faaliyetler etkili olmuştur. 7- Dünya’da iki kıta üzerinde kurulu tek metropol ………..…… dur. 8- ………….. tüm Dünya’da oransal olarak en yaşlı nüfusa sahip ülkedir. 9- Tokyo, ………….. etkiye sahip bir başkenttir. 10- Bir şehrin gelişmesinde öne çıkan faaliyet o şehrin ……………… nu belirler. C- Aşağıda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki boşluğa yazınız. ( 10x2=20P) 1- Çin’de nüfusu artırıcı politika uygulanmaktadır. (….) 2- İlk şehirler verimli tarım alanı ve suyun olduğu yerlerde kurulmuştur. (…..) 3- Liman kentlerinin hinterlandı dardır. (…….) 4- Amsterdam İngiltere’nin önemli liman kentidir. (……) 5- Bir ülkede genç nüfusun artması yatırımlarda kolaylık sağlar. (……) 6- Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik nüfus politikaları uygulanmaktadır. (……) 7- Essen, Dünya’da eğitim özellikleriyle ön plana çıkan şehirlerden biridir. (……) 8- Şam günümüzde küresel etkiye sahip bir şehirdir. (…..) 9- Roma, günümüzde sanayi sektörünün merkezi durumundadır. (…..) 10-Gelişmiş ülkelerde sadece başkent gelişim sürecine girer. (……)

2

Cevaplar

2012-12-26T21:12:52+02:00

1orta kuşakta yer aldığı 

2 afrika 

6 ticaret

0
2012-12-26T21:19:18+02:00

1orta kuşakta yer aldığı 

2 afrika 

6 ticaret        böleee

1 5 1