Cevaplar

2016-03-14T14:48:52+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Nüfusun yaş itibariyle çalışan ve çalışmayanlardan oluştuğu, çalışan nüfusun, hem kendinin hem de çalışmayanların ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğu nüfus çeşidine bağımlı nüfus denir.

Bir ülkede bağımlı nüfusun fazla olması ekonomik açıdan birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle nüfusun yaş gruplarına göre dağılışının bilinmesi, insanların ihtiyaçlarını ve sosyal durumlarını belirlemek açısından önem taşımaktadır.

Genellikle az gelişmiş ya da ekonomik kalkınmasını henüz gerçekleştirmemiş ülkelerde çocuk ve genç nüfus fazla, yaşlı nüfus ise azdır. Çocuk ve yaşlı nüfus bağımlı nüfusu oluşturur. 15-65 yaş arasındaki üretici nüfus bağımlı nüfusa bakmak zorundadır. Bu durum nüfusa bağlı yatırımların da artmasına neden olmaktadır. Okul çağındaki nüfus tüketici durumda olup üretici nüfusa önemli bir yük oluşturmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde doğum oranı az olduğu için çocuk nüfus oranı az, olgun ve yaşlı nüfus oranı yüksektir. Bu ülkelerde üretici yani çalışan nüfus fazla olduğu için bağımlı nüfus oranı düşüktür.
6 4 6