1.Suni ipek üretimi ipek böcekçiliğini nasıl etkilemiştir?
2. Günümüzde tüketimi arttırmaya yönelik olan faaliyetler nelerdir?
3.Medyanın bir ürünü tüketicilere sunmasındaki faktörler nelerdir?
4.Üretimi etkileyen beşeri faktörler neleridr?
5.Dağıtımı etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
6. Türkiye ekonomisini etkileyen faktörleri örnek vererek açıklayınız.
7.Türkiye'deki belli başlı hayvancılık sektörleri nelerdir?
8. Türkiye'deki enerji kaynaklarından beş tanesini yazınız.

1

Cevaplar

2012-12-26T21:29:31+02:00
Üretim Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

Üretim faaliyetleri üzerinde etkili olan beşeri faktörler
Sermaye
İş gücü
Teknolojik gelişmeler
Tarımsal faaliyetler
Sanayinin etkisi
Dağıtım faaliyetleri üzerinde etkili olan bazı beşeri faktörler
Ulaşım yolları
İletişim teknolojileri
Modern pazarlama teknikleri
Sermaye birikimi
İnsan kaynakları
Yerleşim özelliklerinin etkisi
Tüketim faaliyetleri üzerinde etkili olan bazı beşeri faktörler
Temel ihtiyaçlar
Tanıtım ve reklam
Kitle iletişim araçları
Moda
Gelir düzeyi

Bölgeler arasındaki farklı ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ülke içerisinde farklı alanlar arasında ticari ilişkiler gelişmektedir.Petrolün rafinerilerde işlenmesi,ülkenin her yerine taşınması ve tüketicilere ulaştırılması bu duruma örnek olarak verilebilir.Siirt’ten örnek olarak da,fıstık bahçelerinden toplanan fıstıkların tüketime hazır olacak şekilde kavrulması,ülkenin çoğu yerine ulaştırılması olayını verebiliriz.

1 5 1