Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-26T21:32:42+02:00

Dövme Bakırcılık: Beypazarı'nda en çok ilerleyen el sanatlarından birisidir. Beypazarılı ustalar madeni çekiç ve örs ile döverek güğüm tencere tava kazan ibrik ve sigaralık gibi eşyalar yapmaktadırlar. Çok eski zamanlardan beri dövme tekniği ile işlenen bakır eşyalar günümüzde halen yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. 

El İşlemeli Çevreler ve Sırma İşlemeleri: Dokuma ve ince deriden yapılmış muhtelif eşyalara usullerine göre iğne ile türlü cins ve renkte ipliklerle yapılan süslemelere “İşleme” adı verilmektedir. Beypazarı işlemeleri arasında öne çıkan sırma işlemeli “bindallılar” yörede her genç kıza annesinden kalan değerli bir elbise olarak kullanılmaktadır. Tülbent mermerşahi ve tül üzerine sırma ile işlenen kare şeklinde mendil büyüklüğündeki “Çevre” adı verilen örtüler ise bindallı elbiselerle birlikte yöre kadınlarınca günümüzde halen kullanılmaktadır. 

Dokumacılık: Beypazarı'nda bir aile mesleği olarak devam ettirilen dokumacılıkta pamuk ipliği suni ipek ve yün ipliği kullanılmaktadır.Dokuma tezgahlarında kıldan eni dar kumaşlar dokunur ve ondan da kışlık yelek ve şalvar dikilmektedir. 

İpekli El Dokumacılığı: Beypazarı'nda günümüze kadar geleneksel olarak süregelen ipek el dokumacılığı yörede sadece “Bürgü” amacıyla dokunmuş ve halen de bu amaçla devam etmektedir. Kadınların örtünmek için kullandıkları bir tür kıyafet olan bürgüler erkekler tarafından yapılmaktadır. 

Semercilik: Eski tarihlerde oldukça geçerli bir meslek olan semercilik ulaşım araçlarının zamanla değişmesiyle önemini kaybetmiştir. Beypazarı'nın Bağdat yolu üzerinde bulunması ve kervanların bu yolu kullanması ilçede semerciliğin çok eskilere dayandığının bir göstergesidir. Beypazarıbu yüzyılda da semercilik mesleğinin sürdürüldüğü ender ilçelerden biridir. .

Saraçlık: Eyer at takımları araba koşumları başta olmak üzere deriden ve meşinden çeşitli eşyalar yapanlara “Saraç” bu mesleğe de “Saraçlık” denilmektedir. Türkler için büyük önem taşıyan bu meslek Beypazarı'nda halen yaşatılmaktadır. 

Demircilik: Örs çekiç balyoz ve maşa kullanılarak ateş ocaklarında demire şekil veren demircilerin sayısı azalmış olsa da 70 yıllık bir tarihe sahip bu el sanatı halen Beypazarı'nda sürdürülmektedir.

3 3 3