Sorular:

1-) Fiziğin alt alanları nelerdir? fiziğin olayları farklı alt alanlarda incelenmesının sebebi nelerdir?

2-)Vektörel büyüklükler ile skaler büyüklükler arasında ne gibi farklar vardır? iki tür sınıflama için de çeşitli örnekler neler olabilir ?

3-)yapmayı düşlediğiniz meslek ile fiziğin veya alt alanlarının ilişkileri neler olabilir

4-)ölçmede hata nedir ? bu yahaları en aza indirgemek için nelere dikkat edilmelidir?

5-)fizik ile teknoloji ve günlük yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır?

LÜTFEN YARDIMCI OLUN..!

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-26T22:21:50+02:00

Mekanik: Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etkileştiklerini inceler.
Termodinamik: Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.
Nükleer Fizik: Atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin nasıl ışıma yaptıklarını inceler.
Elektrik: Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektriksel alan ve elektriksel kuvveti inceler. 
Atom Fiziği: Atomların yapısını oluşturan unsurların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceler.
Katı Hal Fiziği: Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, manyetik, optik ve esnedik özelliklerini inceler. 
Optik: Işıkla ilgili olayları ışığın saydam ortamdaki davranışlarını inceler.
Manyetizma: Dünya’ nın manyetik alanını, manyetik maddelerden ve elektrik akımından oluşan manyetik alanı inceler.
Tanım: Gözlem, bir olayla ilgili olarak duyu organları ya da araç gereçler kullanılarak yapılan incelemelerdir.
Nitel Gözlem: Nitel gözlem, bir insanın beş duyusunu kullanarak yaptığı gözlem olarak tanımlanabilir.
Nicel Gözlem: Nicel gözlem, bir insanın araç ve gereç kullanarak yaptığı gözlem olarak tanımlanabilir.

1 5 1
2012-12-26T22:21:59+02:00

1)optik

   termodinamik

   elektronik

  manyetizma 

moderen fizik

0