Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T22:44:36+02:00

Simetride sekiz özel durumu hatırlamanızda yandaki cambazlığı hatırlayın, eksenlere göre simetride (eksen etrafında dönerken tutulan eksende bir değişme olmaz) yani 
1- x eksenine göre simetride x ler,
2- y eksenine göre simetride y ler değişmez. Diğer koordinat ise sadece işaret değiştirir (Bu işaret değiştirmeyi ise formüllerdeki parantez içinde verilen (y=0, x=0) denklemlerini düşünerek orta nokta mantığı ile hatırlayabilirseniz aşağıdaki simetrilerde de işinize yarar.)

3- O(0,0) orijine göre simetride ikisi de işaret değiştirir.


4- y = x I. açıortay doğrusuna göre simetride yer değiştirilir.


5- y = -x II. açıortaya göre simetride hem yer hem de işaret değişir.
6- A(a,b) noktasına göre simetride orta nokta mantığı kullanılır. 


7- x = a doğrusuna göre simetride a sıfır olabileceği için denklemi x=0 olan y-ekseni gibi davranır. 
Yani y ler değişmez ve diğer koordinat ise orta nokta mantığı ile elde edilir.


8- y = b doğrusuna göre simetride b sıfır olabileceği için y=0 şeklindeki x ekseni gibi davranır. 
Yani x ler değişmezken diğer koordinat orta nokta ile bulunur.
Bu sekiz simetriye neden özel dediğimi 6.formül olarak yazdığımız simetri üzerinde açıklayalım;
Eğer yukarıdaki gösteriliş biçimi sizin için bir şey ifade etmiyorsa bu gösterilişi de aşağıda açıkladım.

1 5 1
2012-12-26T22:45:42+02:00

 İnsan içinde yaşadığı topluma ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel bakımdan uyum sağlayabilen ve kendisine de yararlı olabilen  bir fert olarak yetişebilmesi için gerekli olan birtakım hedefler vardır. Bunları özetle sıralamak mümkündür. 
1-    Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme 
2-    Matematiğin önemini kavrayabilme 
3-    Varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme 
4-    Zihinden hesaplamalar yapabilme 
5-    Dört işlem yapabilme 
6-    Problem çözebilme 
7-    Problem kurabilme 
8-    Çalışmalarda ölçü, grafik, plan, çizelge ve cetvelden yararlanabilme 
9-    Temel işlemleri (yüzde, faiz, iskonto vb.) yapabilme 
10-      Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler arasındaki ilişkiler hakkında açık ve kesin fikirler  kazanabilme 
11-      Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme 
12-      Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrayabilme 
13-      Geometrik  şekillerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme 
14-      Çevredeki eşyaların şekilleri ve kullanımları arasındaki ilişkileri kavrayabilme 
15-      Basit cebirsel işlemleri yapabilme 
16-      Birinci dereceden denklem sistemlerini kullanarak problem çözebilme 
17-      Trigonometri hesaplarını yapabilme 
18-      İstatistik bilgilerini kullanarak grafik çizebilme 
19-      Permütasyon ve olasılıkla ilgili hesaplamalar yapabilme 
20-      Tümevarım tümdengelim yöntemleriyle düşünerek çözümlemeler yapabilme 
21-      Bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanma 
22-      Çalışmalarda;  düzenli, dikkatli, sabırlı olabilme 
23-      Araştırıcı, tarafsız, önyargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının   gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme 
24-      Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme  
25-      Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme 
26-      Estetik duygular geliştirebilme 

0