Cevaplar

2012-12-26T23:44:08+02:00

* Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat ve ithalat kalemleri üzerindeki tüm hükümet faaliyetlerini kapsayan bir tür dış ekonomi politikasıdır.
* Dış Ticaret Politikasının başlıca amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
* Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi
* Dış Rekabetten Korunma
* Ekonomik Büyüme

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T23:48:29+02:00

Dış Ticaret Politikasının Kapsam ve Amacı 
* Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat ve ithalat kalemleri üzerindeki tüm hükümet faaliyetlerini kapsayan bir tür dış ekonomi politikasıdır.
* Dış Ticaret Politikasının başlıca amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
* Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi
* Dış Rekabetten Korunma
* Ekonomik Büyüme
Dış Ticaret Politikalarının Türleri 
* Koruyucu Ticaret PolitikasıRekabeti engellerKaynakların etkin dağılımını engellerGirişimcileri durgunluğa ve tembelliğe iterMonopol yaratırBürokratik işlemler artarRüşvete ve kaynak israfına yol açar.
* Serbest Ticaret PolitikasıUluslararası Uzmanlaşmayı teşvik eder  Serbest Fiyat Mekanizmasını güçlendirirOptimum Kaynak Dağılımı sağlar.
Korumanın Ekonomik ve Siyasal Gerekçeleri 
* Bir ülkede koruyucu dış ticaret politikaları izlenmesinde hükümetlerin kullandıkları başlıca gerekçeleri şöyle sıralayabiliriz:
* Yerel endüstrileri ve istidamı korumak (genç endüstri tezi),
* Ulusal güvenliği korumak (savunmaya yönelik sektörlerle ilgilidir)
* Tüketicileri güvenli olmayan mallardan korumak
* Korumacı politikalar izleyen ülkelere misilleme yapmak,
* Siyasal hedeflere ulaşmak için baskı yapmak,
* İnsan haklarını korumak.
Dış Ticaret Politikasının Araçları 
* Devletin dış ticarete müdahale için kullandığı geleneksel araçları üçe ayırabiliriz:
I. Tarifeler (Tariffs):
* Malların ülke sınırından geçişi sırasında alınan vergilerdir.
II. Tarife-dışı Önlemler (Non-Tariff Barriers):
* Tarifelerin dışında kalan ve döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak amacıyla alınan müdahale önlemleridir.
III. Özel Gümrük Rejimleri:
* Taşıdıkları özellikler dolayısıyla, ülkenin normal gümrük rejimine tabi olmayan mallar, özel gümrük rejimlerine tabi olurlar.
I. TARİFELER 
* “Tarife” , bir ülkeye ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisinin adıdır. (Ender de olsa ihraç mallarına da uygulandığı olur.)
* Tarifeler
a.iç piyasada üretilen ürünlere, ithal eşdeğerleri karşısında fiyat avantajı sağlamak;
b.devlet bütçesine gelir elde etmek için uygulanır.
* Tarifelerin uygulanması -üreticiden yana- ancak -tüketicinin aleyhine- sonuçlar verir.
* Tarifelerin uygulanması kaynakların verimsiz kullanımına yol açar.
* Gümrük Tarifeleri ‘ad valorem’, ‘spesifik’ ve ‘karma’ tarifeler olmak üzere üç çeşittir.
* “Ad valorem” mal değerinin üzerinden (oran esasına göre),
* “Spesifik” ise malın fiziki birimi üzerinden vergi tarif eden tarifelere verilen isimdir.

1 4 1