Cevaplar

2012-12-27T04:16:43+02:00

Kaşgarlı Mahmud'un 1082 yılında çizdiği ve Divanu Lügat-it-Türk adlı eserinde de yer alan bir haritası mevcuttur.
 kaşkarlı mahmum yılında başlamıştır

0