Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T09:41:38+02:00

mesela ;

23° 27' kuzey ve güneyinden geçen çemberler. bkz. Oğlakdönencesi, Yengeçdönencesi.T. : medar


2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-27T09:44:04+02:00

Denence, yeni gözlenen bir olgu veya olayın ya da karşılaşılan bir problemin, daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş, ancak doğruluğu henüz sınanmamış bir ifadesidir. Bir başka deyişle denenceler, denenmeye ve doğru ya da yanlışlığı kanıtlanmaya muhtaç genelleme veya önermelerdir. Denenceler, doğrudan ya da dolaylı gözlem yoluyla elde edilen veriler çözümlenerek sınanır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda denence kabul ya da red edilir.

1 5 1