Cevaplar

2012-12-27T09:15:16+02:00

oğlak dönencesi ile yengeç dönencesi mi?

 

2 5 2
2012-12-27T09:19:33+02:00

Denenceler
Denence, yeni gözlenen bir olgu veya olayın ya da karşılaşılan bir problemin, daha
önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş, ancak doğruluğu henüz sınanmamış bir ifadesidir. Bir başka deyişle denenceler, denenmeye ve doğru ya da yanlışlığı kanıtlanmaya muhtaç genelleme veya önermelerdir. Denenceler, doğrudan
ya da dolaylı gözlem yoluyla elde edilen veriler çözümlenerek sınanır. Verilerin çö-
zümlenmesi sonucunda denence kabul ya da red edilir.

4 4 4