Cevaplar

2012-12-27T09:30:48+02:00
Dramanın Aşamaları ve Müzik İlişkisi

Dramada hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşamalarının her birinde müzik­le ilgili çalışmalar yapılabileceği gibi, yalnızca birinde de yapılabilir. Dramanın ilk aşaması olan hazırlık/giriş etkinliklerinden olan serbest ya da yönergeli yürüyüş­lerde, tartım (ritim) alıştırmalarına eşlik olarak müzik dinletilebilir. Katılımcıların yeti, yetenek ve deneyimlerine bağlı olarak yalnızca tartım (ritim) eşliğinde de söz konusu yürüyüş vb. etkinlikler gerçekleştirilebilir. Drama uygulamalarında ikinci aşama olan canlandırma çalışmalarında ise müziğin çoğu kez geri düzlemde du­yurulduğu görülür. Zaman zaman da çalışma konusu olarak değerlendirilir. Ayrıca müzik öğretiminde bir yöntem olarak dramadan yararlanma söz konusu olduğun­da da müzikli çalışmalar yapılır.

Hazırlık çalışmaları, drama etkinliklerinde düşünsel ve bedensel ısınmayı sağ­lamaya yöneliktir. Bireysel yeterliliği küme yeterliliğine dönüştürmeyi ve paylaşı­mı da amaçlayan ısınma çalışmalarında, en etkili uygulamalardan birinin tartım ça­lışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Basitten karmaşığa doğru, ortaklaşa el ve ayak vuruşları ya da ses çıkarabilecek nesnelere vurarak katılımcılarda coşkunluk, başa­rabilme ve ortak yaratıcılık duygusu oluşturacaktır. Bireysel yaratının paylaşımının yanı sıra toplumsal anlamda bir kümenin parçası olma düşüncesi de gerçekleştiri­lecektir. İnsandaki bedensel tartımın başlangıcı kabul edilen kalp atışı ve soluk alıp vermeden hareketle, tartım alıştırmalarının çeşitlemesini yapmak olasıdır. Öy­le ki, bir müzik öğretim yöntemi olarak da benimsenen Dalcroze yönteminde (AÖF İlköğretim Müzik Öğretimi kitabının 6. ünitesine bakabilirsiniz) olduğu gibi, bedensel devinimlerin oluşturduğu tartımlar bile onun üzerine yapılandırılabilecek çeşitlemelerle sınırsız olanaklar sunabilmektedir. Bütün bunları yaparken genel geçerliği olan bilimsel müzik eğitimi almış olmak gerekmez.

1 3 1
2012-12-27T09:30:53+02:00

müzik dans etmeyi sağlar eğer müzik olmasaydı dansta olmazdı.Yardımcı olduysam TEŞEKKÜR ET.com.tr

0