Cevaplar

2012-12-27T10:34:59+02:00

Neden Göç Edilir.İnsanoğlu Asırlar Boyunca göç halindedir. Bu Göçlerin ise altınde bir çok neden bulunmaktadır.  İnsanların içersinde bulundukları sosyo ekonomik nedenler, doğal durumlar ve savaşlar gibi bir çok sebebden dolayı insanlar göç edebilmektedir.  Bizlerde bu göçlerin nedenlerini ikiye ayırarak iç göçlerve dış göçler olarak iki başlık altında açıklanabilir.

İnsanlar Neden Göç Etmektedirler.

İç Göçün Nedenleri.

Büyük Kentlerdeki Sağlık, Eğitim ve sosyal alanların fazla olması Gelişmiş şehirlerdeki sanayileşmenin kırsal alanara oranla daha çok gelişmiş olması ve işbulabilme imkanlarının daha fazla olması Ailelerin bulundukları yerlerdeki İklim ve yeryüzü şekillerinin hayatı olumsuz etkilemesi. Kırsal kesimlerde Eğimtim ve sağlık hizmetlerinin yeterli oranda olmaması. Ekonomik sıkıntılar ve sosyal yönden meydana gelen sıkıntılar. Kırsal alanlarda iş bulma imkanlarının kısıtlı olması. Kırsal alanlardaki tarımsal alanlarda makineleşmenin artmasına bağlı olarak tarımsal işgücüne olan ilginin azalması. Tarım alanlarının yetersiz durumda olması ve erozyonlar nedeni ile bu arazilerin verimsileşmesi. Babadan oğula Tarım arazilerinin geçmesi nedeni ile toprakların küçülmesi ve aile geçindirmekte yetersiz olması. Kırsal alanlardaki nufüs artışının hızlı olması Aile meseleleri nedeni ile göç. (Kan davası, Miras Husumeti, anlaşmazlık)

Dış Göçün Sebebleri

Ularlar arası Antlaşmalar İle meydana gelen nufüs değişimleri. Ülkelerin sınırlarının değişmesi. Kişilerin yaşadıkları ülkedeki etnik ve kültürel farklılıklar. Ülkeler arası savaşlar. Doğal afetlerin meydana gelmesi. Ekonomik olarak geçim sıkıntılarının olması nedeni ile çalışılmaya gidilmesi.
2 3 2
2012-12-27T10:35:22+02:00

savaşlar    geçinememe     coğrafi nedenler     iç savaşlar..........vb

0