Cevaplar

2014-02-25T20:06:42+02:00
Kemiğin Kısımları:Kemik ZarıSert Kemik DokuSüngerimsi Kemik DokuKemik Zarı: Kemiğin en dış kısmında yer alır.Bütün kemikler bu zarla örtülüdür.
• Kemik zarı kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve kırılan kemiğin onarılma-sını sağlar.
Sert Kemik Doku: Kemiğin güçlü ve sağ-lam olan kısmıdır.
• Uzun kemiklerin gövdesinde,kısa ve yassı kemiklerin dış kısmında bulunur.
• Kemik zarının hemen alt kısmında yer alır.
• İçerisinde sarı kemik iliği bulunur.
Süngerimsi Kemik Doku: Uzun kemikle-rin baş kısmında,kısa ve yassı kemiklerin iç kısmında bulunur.
• Bu dokuda düzensiz boşluklar bulunur ve bu sebeple gözenekli bir yapıya sahip-tir.
• Süngerimsi kemiğin gözenekleri arasın-da kırmızı kemik iliği bulunur.
Kırmızı Kemik İliği: Süngerimsi kemik dokudaki gözenekleri doldurur. Görevi kan hücrelerini üretmektir.Sarı Kemik İliği: Sadece uzun kemiklerde,sert kemik do-kusunda bulunur.Görevi yağ depolamak ve akyuvar üretmektir.Kırmızı kemik iliğinin yetersiz kaldığı hallerde kan hücresi de üretebilir.NOT: Kırmızı kemik iliği ve sarı kemik iliğini karıştırmamak için "kan kırmızı - kırmızı kemik iliği / yağ sarı - sarı kemik iliği" şeklinde bir ilişki kurabilirsiniz
17 4 17
1 Kafatası : Beynimizi korur
2 Omurga : Başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşımak ve bunlara sağlam bir destek olmaktır.
3 Göğüs kafesi : Kalbimizi ve akciğerlerimizi korur
4 Kollar: Çeşitli yönlere hareket sağlayarak insanların işlerini yapmasını sağlar.
5 Bacaklar: İskeletin ayakta durmasını sağlar.Yürüme görevlerini yerine getirir.
1 Kafatası : Beynimizi korur
2 Omurga : Başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşımak ve bunlara sağlam bir destek olmaktır.
3 Göğüs kafesi : Kalbimizi ve akciğerlerimizi korur
4 Kollar: Çeşitli yönlere hareket sağlayarak insanların işlerini yapmasını sağlar.
5 Bacaklar: İskeletin ayakta durmasını sağlar.Yürüme görevlerini yerine getirir.
1 Kafatası : Beynimizi korur
2 Omurga : Başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşımak ve bunlara sağlam bir destek olmaktır.
3 Göğüs kafesi : Kalbimizi ve akciğerlerimizi korur
4 Kollar: Çeşitli yönlere hareket sağlayarak insanların işlerini yapmasını sağlar.
5 Bacaklar: İskeletin ayakta durmasını sağlar.Yürüme görevlerini yerine getirir.