Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T13:59:18+02:00

Saf Madde Nedir - Saf Madde Örnekleri

Saf Madde Örnekleri:

Su, oksijen, karbondioksit, atom, altın, bakır, demir, helyum, şeker, sodyum (Na), oksijen (O2), helyum (He), tuz, cam, altın, alüminyum

SAF MADDENİN TANIMI:
Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşurfakat;maddelerin çoğu ne tek bir elementtir,ne de tek bir bileşiktir

Saf maddeler ikiye ayrılır:
1 Elementler
2 Bileşikler

Elementler
Aynı cins atomlardan oluşurlar Yasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar, çünkü tek cins atom bulundururlar Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır Saf maddedirler Homojendirler

Üç sınıfta incelenirler:
* Metaller
* Ameteller
* Soygazlar

Örnekler: Sodyum (Na), Oksijen (O2), Helyum (He) vb

Bileşikler
En küçük yapı birimi moleküldür Formüllerle gösterilirler Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler, çünkü en az iki atomdan oluşmuşlardır Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır Saftırlar Homojendirler Kendilerini oluşturan maddelerden farklı özellik gösterirler Oluştuğu maddeler arasında sabit bir oran vardır

Örnek: Su, metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller

Özellikler
* En küçük parçaları moleküllerdir
* Belirli formüllerle gösterilirler
* Kimyasal yollarla dönüştürülürler
* Saf ve homojen maddelerdir
* Belirli erime ve kaynama noktaları vardırSabit basınç altında hâl değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır
* Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır
* Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler
* Belirli koşullarda,hâl değiştirirken yoğunlukları değişir

1 5 1
2012-12-27T13:59:19+02:00

Saf Madde : Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. 

Saf Maddelerin Özellikleri Nelerdir ?

1- Saftırlar.
2- Aynı tür taneciklerden oluşurlar.
3- Belli erime ve kaynama noktaları vardır.
4- Homojendirler
5- Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
6- Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

 

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=4215

2 3 2