Cevaplar

2012-12-27T15:52:57+02:00
1. Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doku
B) Hücre
C) Sistem
D) Molekül 2.
A)
B)
C)
D) 2. Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful 3.
A)
B)
C)
D) 3. Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful 4.
A)
B)
C)
D) 4. Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful 5.
A)
B)
C)
D) 5. Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klorofil
B) Çekirdek
C) Hücre duvarı
D) Hücre zarı 6.
A)
B)
C)
D) 6. Hücre sitoplazmasında yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara ne ad verilir?
A) Çekirdek
B) Koful
C) Lizozom
D) Organel 7.
A)
B)
C)
D) 7. Yalnızca bitki hücresinde bulunan, besin ve oksijen üretmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum 8.
A)
B)
C)
D) 8. Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo etmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum 9.
A)
B)
C)
D) 9. Hücreye enerji veren organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum 10.
A)
B)
C)
D) 10. Hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum 11.
A)
B)
C)
D) 11. Hücrede salgı maddelerinin oluşumunda ve paketlenmesinde görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller 12.
A)
B)
C)
D) 12. Hücre içerisinde sindirimle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller 13.
A)
B)
C)
D) 13. Hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesiyle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller 14.
A)
B)
C)
D) 14. Hücrede protein sentezlemekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller 15.
A)
B)
C)
D) 15. Aşağıdakilerden hangisi hücresel bir yapı değildir?
A) Amip
B) Koful
C) Öglena
D) virüs 16.
A)
B)
C)
D) 16. Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
A) Koful
B) Ribozom
C) Kloroplast
D) Lizozom 17.
A)
B)
C)
D) 17. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A) Golgi cisimciği
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) sentriyoller 18.
A)
B)
C)
D)   19.
A)
B)
C)
D) 19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri bitki ve hayvan hücresi
B) Kloplast hayvan hücresi
C) Ribozom tüm hücreler
D) Koful bitki ve hayvan hücresi 20.
A)
B)
C)
D) 20. Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir.
A) Aslan yavrusu için süt üretmesinde
B) Ağır işte çalışan insanların terlemesinde
C) Kanayan yaradan kan akmasında
D) Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında
0