Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T15:21:33+02:00

1- Devlet yönetiminin başıdırDevlet işlerinde son kararı vermek, orduya komuta etmek,büyük rütbeli devlet adamlarını atamak, savaş ve barışa karar vermek, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak padişahın görevleri arasındadır

2- Verdiği emirlere “ferman” adı verilirdi

3- Fatih Sultan Mehmet’ten sonra Divan’a Sadrazamlar (Vezir-i Azam) başkanlık etmeye başlamışlardır

VEZİR-İ AZAM (SADRAZAM) : → BAŞBAKAN

1- Padişahtan sonra en yetkili ve en yüksek devlet memurudur

2- Devlet memurlarını atama ve görevden alma sadrazamın işidir

3- Padişahın mührünü özel bir kese içinde taşırdı

4- Padişah sefere çıkmadığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanıyla orduya komuta ederdi

VEZİRLER : → DEVLET BAKANLARI

1- Devlet işlerinin yürütülmesinde sadrazama yardımcı olurlardıSınırların genişlemesiyle sayıları artmıştır

KAZASKERLER : → ADALET BAKANI

1- Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarlardı

2- Kadıların ve Müderrislerin atamalarına ve görevden almalarına bakarlardı

DEFTERDARLAR : → MALİYE BAKANI

1- Devletin maliye işlerine bakarlardıdevletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütçeyi ayarlarlardı

NİŞANCI :

1- Devlet kanunlarını çok iyi bilirdi

2- Yabancı devletlere gönderilecek mektuplara ve Divan kararlarına padişahın tuğrasını çekerdi

3- Fethedilen toprakları deftere kaydedergelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yapardı

ŞEYHÜLİSLAM ( MÜFTÜ )

1- Devlet işlerinin İslam dininin esaslarına göre yürütülmesini sağlar ve yürütülecek işler için fetva verirdi Divan’a Kanuni devrinde katılmış ve Sadrazamla eşit tutulmuştur

KAPTAN-I DERYA → DONANMA KOMUTANI ( AMİRAL)

1- Deniz kuvvetleri komutanıdırYükselme döneminde Divan’a katılmıştır

1 5 1
2012-12-27T15:28:45+02:00

divan teşkilatı bugünkü bakanlar kuruluna benzetilebilir.padişahtan sonraki en yetkili kişi sadrazamdır.aynı bugünkü baknlar gibi o zamanda farklı işlerle meşgul olan kişiler vardı.örneğin kazaskerler hem kadı hem adalet hem eğitimden sorumludur yani bugünkü milli eğitim bakanı ve adalet bakanıdır.defterdarlar mali işlerden sorumludur bugünkü maliye bakanı

0