Cevaplar

2012-12-27T15:51:30+02:00Teknolojinin avantajları ve kolaylıkları, bilgiye ulaşabilmenin cazibesi, konforlu mekan ve tüketimin rahatlığı gibi modernleşme ve küreselleşmenin lanse edilen unsurları, gözlerimizin önünde can çekişen doğanın, açlık ve sefalet içindeki milyonların karşında hiçbir şey ifade etmiyor, etmemeliydiÇünkü gerçekte insanlığın yüreği, kendisine ve doğasına karşı çok hassastır, duyarlıdırİnsanlığın doğayla ve kendisiyle barışık içinde varolabileceğine yönelik yapısı ve hisleri yine kendisinde yani özünde saklıdır
İnsanlığın modern yapılara, hızlı ulaşım araçlarına, devasa komplekslere, hormonlu iri yiyeceklere, konforlu mekânlara hiç de ihtiyacı yok aslındaİnsanlık şimdi her zamankinden daha çok sevgiye, özgürlüğe,barışa, eşitliğe ve hoş görüye muhtaç

Modern çağın insanı ışıltılı yıldızlar altında, kendisini denizin dalgalarına bırakmış bir halde yoluna amaçsız, inançsız, uyuşmuş ve sarhoşçasına devam eden mutsuz bir gemi gibidirBazen deniz sarsıp kendine getirse de onu, hemencecik yine eskisi gibi yoluna bilinçsizce devam eder Bu denizde sık sık; gerçek aşkı,paylaşmayı,dostluğu, sevgiyi ve mutluluğu gördüğünü sanarak hızlı manevralarda bulunur, oysa gördüğü çöldeki gibi bir seraptır
Modern zamanlarda modern insan, aslında çok yalnız ve mutsuzDünya büyüyüp küreselleştikçe o daha da küçülüp yalnızlaştı

0
2012-12-27T15:52:02+02:00

a) Teknolojinin atıl kalması,
b) Zaman yetersizliği ve kaynak israfı,
c) Teknolojinin amacı dışında kullanımı,
d) Mekândan kaynaklanan sınırlı kullanım,
e) Teknolojiye karşı olumsuz tutum,
f) Potansiyel kullanıcılara karşı olumsuz tavır olarak ifade edilebilir.dezavantaj

 

a) Öğrencinin akademik başarısında artış,
b) Öğrenci devamsızlıklarında azalma,
c) Meslekî yönden iyi yetişmiş öğrenciler,
d) Yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi,
e) Öğretmenlerin ve diğer çalışanların tükenmişlik ya da bıkkınlık duygularında azalma olması şeklindedir.

0