Cevaplar

2012-12-27T16:10:40+02:00

Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir. Kuraktan nemli iklim tiplerine kadar her yerde görülebilir. Bununla beraber kurak iklimler nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı kuraklığa karşı daha hassas konumdadırlar. Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve atmosferik tehlikeler içinde tahmini en az olanı olması ile birlikte etkileri çok geniştir.

Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Onun, insan ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır.

Uzun süreli kuru hava nem azlığı yaratarak bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olur ve neticede, ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkar.

Kuraklık
İklimin nem yönünden olumsuz değişmesi sonucu (bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığına neden olması) su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları olumsuz etkilemesidir. Kuraklık, yavaş gelişen ancak çok derin zararlara neden olan doğal afettir. Kuraklık doğa kanunudur.

KURAKLIK TİPLERİ
- Meteorolojik kuraklık
- Tarımsal kuraklık
- Hidrolojik kuraklık

KURAKLIĞIN ETKİLERİ
1. Ekonomik etkileri
- Üründe kayıp
- Süt ve çiftlik hayvanları kaybı
- Kereste üretiminde kayıplar
- Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme
- Yiyecek üretiminde düşüş-Yiyecek stoklarının azalması
- Çiftçi gelirlerinde kayıplar
- Eğlence iş alanlarında kayıplar
- Tarımsal üretimin direk bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
- Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
- Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar

2. Çevre etkileri
- Topraktaki su ve rüzgâr erozyonu
- Bitki alanlarına zarar
- Suyun kalitesine zarar
- Hayvan kalitesine etki
- Hayvan doğal yaşamlarına etki

3. Sosyal etkileri
- Yiyecek kıtlığı
- Yoksullukta artış
- Göç
- Sosyal huzursuzluk
- Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş

Neler yapılmalı
Var olan su kaynaklarının yönetimi için planlar geliştirilmeli,
Suyun dünyadaki dolaşımı olan “Hidrolojik Çevrim” bozulmamalı,

Çölleşme
Kuraklık nedeniyle dünya üzerindeki verimli toprak miktarının belirli bölgelerde hızla azalması, çorak hale gelmesidir. Çölleşen toprağı bir daha geri kazanmak mümkün olmaz.

Ne yapılabilir
Akarsu havzaları ve rejimleri kontrol altına alınmalı,
Ağaçlandırma ve orman geliştirme programları uygulanmalı,
Uluslar arası anlaşma ve sözleşmelere uyulmalıdır.

2 2 2
2012-12-27T16:12:14+02:00
Arazi Toplulaştırma Kararı 20-12-2012 tarihinde eklendi Tarımsal Desteklemelerle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı 20-12-2012 tarihinde eklendi Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-12-2012 tarihinde eklendi Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 12-12-2012 tarihinde eklendi Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07-12-2012 tarihinde eklendi Doğal Çiçek Soğanlarının 2013 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ 06-12-2012 tarihinde eklendi Türk Gıda Kodeksi Et Ve Et Ürünleri Tebliği 05-12-2012 tarihinde eklendi Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05-12-2012 tarihinde eklendi At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04-12-2012 tarihinde eklendi Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30-11-2012 tarihinde eklendi Pepino Mozaik Virüsü İle Mücadele Hakkında Yönetmelik 30-11-2012 tarihinde eklendi Batı Mısır Kök Kurdu İle Mücadele Hakkında Yönetmelik 30-11-2012 tarihinde eklendi Balıkçılık Ürünlerine Ait Duyusal Özellikler Ve Toplam Uçucu Bazik Azot Limitleri Tebliği 21-11-2012 tarihinde eklendi Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 15-11-2012 tarihinde eklendi Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13-11-2012 tarihinde eklendi Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması Ve Uygulayıcılara Pazarlanması İle İlgili Tebliğ 13-11-2012 tarihinde eklendi EXPO 2016 Antalya Kanunu 10-11-2012 tarihinde eklendi Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08-11-2012 tarihinde eklendi Uygulamalı Tarım Alanlarıyla İlgili Bakanlar Kurulu Kararı 07-11-2012 tarihinde eklendi El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği 31-10-2012 tarihinde eklendi

0