Cevaplar

2012-12-27T16:19:11+02:00

 

30 Yıl Savaşları (1618 - 1648) 137 2 93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) 334 3 Ankara Savaşı 407 4 Aziziye Müdafaası (Savunması) 266 5 Belgrad'ın Fethi 298 6 Birinci Dünya Savaşı 295 7 Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele 565 8 ÇALDIRAN SAVAŞI 549 9 Çaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) 283 10 Çanakkale Savaşı - Çanakkale Zaferi 274 11 Cerbe Deniz Savaşı 259 12 Çeşme Vakası 238 13 Çirmen Savaşı (Zaferi) 680 14 Çirmen Savaşı (Zaferi) 462 15 Dandanakan Savaşı 666 16 Dömeke Savaşı 266 17 Estergon'un Fethi 258 18 Haçlı Seferleri 665 19 Haçlı Seferleri 438 20 Haçova Savaşı (Haçova Zaferi) 225 21 Hint (Hind) Seferleri 265 22 Hotin Seferi 236 23 I ve II Balkan Savaşları 74 24 İnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı 237 25 İstanbul'un Fethi 308 26 İstiklal Savaşı 258 27 Kanije Zaferi (Kanije Savunması, Kanije Müdafaası) 232 28 Kırım Savaşı (Kırım Harbi) 299 29 Kösedağ Savaşı 649 30 Kösedağ Savaşı 690 31 Kosova Savaşı (Kosova Zaferi, Kosova Savaşları) 575 32 Kosova Savaşları 488 33 Malazgirt Savaşı (Malazgirt Zaferi) 603 34 Malazgirt Savaşı (Malazgirt Zaferi) 455 35 Malta Seferi 225 36 MERCİDABIK ZAFERİ 489 37 Miryokefalon (Miryakefalon) Savaşı 675 38 Miryokefalon (Miryakefalon) Savaşı 573 39 Mohaç Savaşı (Mohaç Zaferi) 293 40 Navarin Savaşı (Fâciası) 238 41 Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi) 310 42 NİĞBOLU ZAFERİ 473 43 OTLUKBELI SAVASI 457 44 Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi) 285 45 Otranto Seferi 270 46 Preveze Deniz Savaşı (Preveze Zaferi) 246 47 Prut Savaşı (Prut Seferi) 215 48 RİDANİYE ZAFERİ 476 49 Rodos'un Fethi 226 50 Sarıkamış Harekatı
1 5 1