1. p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡1 olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
a. (p ∧ q) ∨ r
ı
b. (p ⇒ q)
ı
∨r c. [(p ⇔ r) ⇒ (q
ı
∧r)]
ı
2. p ⇒ [(q
ı
⇒ p)∧p] önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
3. (p
ı
∧q)
ı
∧q ≡ 1 ise (p∧q)∨q
ı
bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
4. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile bulunuz.
a. (p∧q)
ı
∧r b. (p ⇒ q)
ı
⇔(p∨q) c. (p∨q) ∧ (q ⇒ r)
5. (p ⇔ q)∨(p∨r) ≡ 0 ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
a. [p ⇒ (q∨r)]∧p
ı
b. (p∨q) ⇒ (q∧r) c. (q
ı
∧p)
ı
⇔ (r
ı
∨q)
6. p : “Ali zekidir.” , q : “Veli çalışkandır.” ve r : “Remzi başarılıdır.” önermeleri veriliyor. Aşağıdaki
önermeleri ifade ediniz.
a. p∨q
ı
b. q∧p c. p⇒r
ı
ç. q⇔r d. p
ı
⇒r
7. p⇒(q∨r) ≡ 0 ise (p
ı
∨q)⇒[r∧(q
ı
∨p)] bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
8. p∨q ≡ 0 ve (p∧q
ı
)⇔ [t⇒(p∨r)] ≡ 1 olduğuna göre t ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.

1

Cevaplar

2012-10-03T17:47:51+03:00

kardeş bu kaçıncı sınıf sorusu

0