Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T16:24:03+02:00

ürkiye Cumhuriyetinin resmî ajansı. Remzi (A.A.) dır. Mustafa Kemal tarafından, Kuvay-i Milliye dâvasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 de kurulmuştur.
Anadolu Ajansından önce memleketimizde 11 Mayıs 1911 de kurulan Osmanlı Telgraf Ajansı ile Birinci Duaya Savaşında bu ajansın yerine kurulan Millî Ajans vardı. Fakat her iki ajans da gereği gibi çalışamamış, Osmanlı Telgraf Ajansının ve Millî Ajansın çalışma süreleri uzun olmamıştır.
Millî Mücadele günlerinin çok dar şartları içinde bir tek şapirografla işe başlayan Anadolu Ajansı, İstiklâl Savaşının devamı boyunca çeşitli illerimizde kurduğu irtibat memurlukları aracıyla, millî dâvamızla ilgili haberleri bütün yurda yaymış; ayrıca Londra, Paris, Viyana, Berlin, Cenevre ve Birleşik Amerikadaki elçiliklerle de bunları dünyaya duyurmuştur.
Anadolu Ajansı, 7 Haziran 1920 de kabul edilen bir kanunla kurulan Matbuat ve istihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi adlı teşkilâta bağlanmış ve savaşın bitmesi üzerine de 1 Mart 1925 de anonim bir ortaklık haline getirilmiştir.
Bu tarihten sonra Anadolu Ajansı çalışma alanını ve şartlarını geliştirmiş, çeşitli dünya ajansları ile anlaşmalar yaparak haber alma kaynaklarını dünya çapında genişletmiş; memleket haberlerini, bu ajanslar aracıyla bütün dünyaya duyurmak imkânım sağlamıştır.

2 3 2
2012-12-27T16:24:22+02:00

Anadolu Ajansı’nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ile adeta özdeştir. Öyle ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı, devleti kuran bu kurumun çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

         ?? Anadolu Ajansı’nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ile adeta özdeştir. Öyle ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 


6 Nisan 


1920’de kurulan Anadolu Ajansı, devleti kuran bu kurumun çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadelenin ve 


Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

Anadolu Ajansı, "


Atatürk" adı ile de adeta özdeşleşmiştir. Anadolu Ajansı muhabirleri, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün her çalışmasında yanında oldular; yurt gezilerini izlediler, halka seslenişini, gösterdiği hedefleri, en iyi biçimde duyurdular; haberleriyle Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerinin kök salması için, çaba gösterdiler. AA muhabirlerinin yazdıkları haberler, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti konularında hazırlanan kronolojilerde yer aldı; Atatürk’ün söylev ve demeçleri ile ilgili eserlerde, Atatürk’ün yurt gezilerini anlatan kitaplarda, tarih ve anı kitaplarında Anadolu Ajansının haberlerinden sıkça yararlanıldı. AA muhabirleri, Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti ve halkı için gerçekleştirdiği her güzel şeyde yaşadığı sevince, mutluluğuna tanıklık ettiler; hastalığında, O’nun sağlığına ilişkin haberleri duyururken hüzünlendiler. Atatürk’ün ölümünde ise vatandaşlara da dağıtılan ve onların gözyaşları içinde okudukları hükümetin “Resmi Tebliğ”inin yer aldığı bülteni yazmanın acısını içlerinde hissettiler.

Anadolu Ajansı’nın tarihi, Türk Basın Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi için de önem taşımaktadır. Türk basınının gelişmesine öncülük eden Yunus Nadi Abalıoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay gibi kalemler, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi Türk Edebiyatının önemli yazarları ve araştırmacıları ve daha niceleri, Anadolu Ajansının kuruluşundan itibaren kurumda görev aldılar, onun gelişmesi için uğraş verdiler.

 

Anadolu Ajansı, Türk dış politikasının, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve günlük yaşamının da tanığıdır. O yüzden AA’nın haberleri ve fotoğrafları, bütün araştırmacılar için birinci elden kaynak niteliğini taşımaktadır.

0