Cevaplar

2012-12-27T16:42:12+02:00
Karahanlılar Kağanları [değiştir] Kül Bilge Kadir Han (840 - 893) Bazır Arslan Han (893 - 924) Abdülkerim Satuk Buğra Han (924 - 955) Sams ad-Daula Musa Baytaş Musa Han(955- tah.958), Satuk Buğra Han'ın büyük oğlu Tonga İlig'[1]

dir.

Baytaş Süleyman Arslan Han (958-970), Satuk Buğra Han'ın diğer oğludur, Süleyman da İslâmî adıdır. Nasr Bin Ali Arslan Kara Tonga Han (970-998), Musa Baytaş'ın oğlu I. Ahmed Togan Han (998 - 1015) oğlu. Mansur Arslan Han (1015 - 1024) I. Ahmed Arslan Kara Han'ın kardeşi. II. Ahmed Togan Han (1024 - 1026) I. Yusuf Harun Kadir Han (1026 - 1032) II. Ahmet Han'ın kardeşi, hükümdarlık bu dönemde batı ve doğu olarak ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılar Kağanları [değiştir]

(Balasagun ve Kaşgar)

Süleyman Han (1032 - 1056) I. Muhammed Buğra Han (1056 - 1057) I. İbrahim Han (1057 - 1059) Tuğrul Kara Hakan Mahmud Han (1059 - 1074) Ömer Han (1074 - 1075) Tabgaç Buğra Kara Hakan Hasan Han (1075 - 1103) Ahmed Harun Han (1103 - 1128) Kara Arslan Hakan İbrahim Han (1128 - 1158) II. Muhammed Han (1158 - ?) Yusuf Han (1160? - 1205) III. Muhammed (1205 - 1210) Batı Karahanlılar Kağanları
0