Cevaplar

2012-12-27T16:51:38+02:00

Maddenin cinsi , elastikliği , elementleri , kırılganlığı vs

0
2012-12-27T16:52:42+02:00

 1.Madde neye denir?

Boşlukta yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan her şeye madde denir.

         2.Maddenin hangi özellikleri görülebilir ve hissedilebilir?

a.Tat                                              e.Saydamlık ve opaklık

b.Renk                                            f.Suyu çeken,çekmeyen

c.Koku                                             g.Mıklatıs tarafından çekilen

ç.Sertlik yumuşaklık                       ğ.Esneklik berklik

d.Pürüzlük ve düzgünlük                 h.Suda yüzen

         3.Opak madde neye denir?Örnek veriniz.

Işığı geçirmeyen maddeye opak madde denir.Bakır,demir,tahta,taş

         4.Su ve buzun rengi nasıldır?

Su, saydam( renksiz),buz beyaz renktedir.

         5.Her maddenin kokusu var mıdır?

 Her maddenin kokusu yoktur.Bazı maddelerin kokusundan,bazı maddelerin renginden,bazı maddelerin ise diğer özelliklerinden dolayı tanırız.

         6.Yiyecekleri tadlarına göre nasıl ayırt edebiliriz?

Acı,tuzlu,tatlı,eşki

         7.Maddeleri elimizle sıkarak veya bastırarak,hangi özelliğini anlamış oluruz?

  Sertlik-yumuşaklık

         8.Elimizle yüzeyini sürtmek süretiyle,o maddenin hangi özelliğini anlayabiliriz.

  Düzgünlük-pürüzlülük

         9.Bütün maddelerde görülen ortak özellik nelerdir?

       a. Kütle

       b. Hacim

         10.Cisim neye denir?

 Maddenin şekil almış haline cisim denir.

         11.Madde ve cismi birbirinden nasıl ayırırız?

 Su,toprak,un,şeker birer maddedir.Çünkü bunların belirli bir şekli yoktur.

  Cisim ise bu maddelerden şekillendirilerek elde edilir.Onun için maddenin şekil almış haline cisim denir.Masa,sandalye,kapı,bilgisayar birer cisimdir.Örneğin;sıra-

mız hem tahta hem de demirin şekil verilmiş halidir.

         12.Özelliklerini bilmediğimiz maddelerin tadına bakmak neden sakıncalıdır?

 Yakıcı ve zehirli olabilecekleri için.

         13Her madde birbirinden ayrı mıdır?Yoksa tüm maddeler birbirinin aynı mıdır?

   Bazı maddeler birbirinin aynı,bazı maddeler ise birbirinden ayrı maddelerdir.

Renk,koku,tat ve yoğunlukları donma,erime ve kaynama noktaları aynı olan maddeler birbirinin aynı olan maddelerdir.

         14.Renkleri  birbirinden ayrı olan maddeler birbirinden ayrı olan maddeler

midir?

   Hayır.Maddeler birbirinden ayrı demek için yalnızca renklerine değil,diğer özelliklerine de bakmak gerekir.Kolonya renk bakımından kırmızı,yeşil,sarı renkte olabilir.Fakat aynı maddedir.Bu maddelere ayrı madde demek için koku ve tatlarına da bakmak gerekir.

         15.Sıvıların hacmi ne ile ölçülür?

   Dereceli silindir ile ölçülür.

         16.Eşya nedir?

   Evlerde kullandığımız bize gerekli oan şeylerdir.Masa,dolap, televizyon, halı…

         17.Malzeme nedir?

    Evimizde yemek pişirmek için bazı malzemeler gerekir.Yağ,sebze,et pişmesi

sonucu ortaya çıkar.

         18.Alet nedir?

   Evimizde hafta sonu muslukları değiştirmek istiyoruz.Bunları değiştirmek için

tornavida, çekiç,İngiliz anahtarı gerekir.musluk değiştirmek için gerekli olan şeyler.

         19.Saydam madde nedir?

    Işık ışığını bir taraftan diğer tarafa geçiren maddelerdir.Cam,su gibi.

         20.Yarı saydam nedir?

     Işığın bir kısmını geçiren diğer kısmını geçirmeyen maddelerdir.Buzlu cam…

         21.Madde kaç halde bulunur?Bunlar nedir?

      I.Katı hali                 II.Sıvı hali                     III.Gaz hali

       

0