One day a man went to see his doctor and said to him,I ve swallowed a horse,doctor,and I feel very ill. The doctor thought for a few seconds and then said,all right,Mr.Llyd,I ll help you.please lie down on this bed. The doctors nurse gave the man an injection,the man went to sleep,and the doctor went out quickly to look for a horse in the town. After half an hour he found one,borrowed it and took it into his office,so when Mr.Lloyd woke up,it was there in front of him. Here s the horse,Mr.Lloyde,the doctor said.I ve taken it out of your stomach,and it wont give you any more trouble now. at first Mr.Lloyed was happy,but,doctor my horse was white,and this one s brown! metni var ve bu metin ile ilgili sorular var 1-did the doctor think,this is man has really has really swallowed a horse? 2-why did the nurse give the man an injection? 3-what did the doctor do when he went out? 4-what did Mr.Lloyd see when he woke up? 5-why was Mr.Lloyed not happy when he looked at the horse more carefully?

1

Cevaplar

2012-12-27T16:58:52+02:00

Bir adam doktora gittim ve ona şöyle dedi: Bir gün, ben bir at, doktor yuttu, ve ben çok kötü hissediyorum.Doktor birkaç saniye düşündü ve sonra tamam, Mr.Llyd, ben ödeme almak, bu yatakta yatmak yardım edeceğiz, dedi.Doktorlar hemşire adam bir enjeksiyon verdi, adam uyumaya gitti ve doktor kasabasında bir at arar hızla dışarı çıktı. Yarım saat sonra, bir tane buldum onu ödünç ve ofisinin içine aldı, böylece Mr.Lloyd uyandığımda, onu önünde vardı. Burada at, Mr.Lloyde var, doktor said.I ve mide dışına alınmış ve artık daha fazla sorun vermek alışkanlık. İlk Mr.Lloyed de mutlu olduğunu, ancak, doktor benim at beyaz oldu ve bu bir s kahverengi! Metni var ve met metin Ile ilgili Sorular var 1-did doktor bu adam gerçekten bir at yuttu vardır, sence? 2-neden hemşire adam bir enjeksiyon verdin? 3-Ne o gittiğinde doktor yaptın? Uyandığında 4-ne Mr.Lloyd gördün? Daha dikkatli atı baktığımda 5-neden mutlu değil Mr.Lloyed oldu?

1 5 1