Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T17:09:20+02:00

meslektaşlarımın yorumlarını merak ediyorum. 
Arkadaşlar 725 YTL nin altındaki bütün faturalı alacaklarınızı hakem heyetine yollayın onlar icra daireleri gibi çalışsınlar, lehinize karar verilirse alın kararı gidin ilamlı icra yapın harç ödemekten de kurtulursunuz. Kanun koyucu Tüketici sorunları hakem heyetini kurarken böyle bir sonuç mu arzulamıştır ? Bunu hiç sanmıyorum. Hakem heyetlerinin görevi tüketicilerle sağlayıcılar arasındaki çıkan uyuşmazlıkları çözmektir. Yukarıda anlattığım durumda ne bir ayıplı hizmet ne bir ayıplı mal nede 4077 sayılı kanunda belirtilen diğer uygunsuzluklar var ödenmeyen bir fatura var ve bunun tahsili HAkem heyetinden isteniyor tekrar söylüyorum tüketici mahkemesi çok hatalı bir karar vermiştir ancak belkide gözden kaçırdığım bir durum sözkonusudur ve meslektaşlarım bu konuda beni aydınlatırlar. Şimdiden teşekkür ederim ,saygılarımla.

0
2012-12-27T17:09:59+02:00

Madde 1-Bu Yönetmelik, il ve ilçe merkezlerinde tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulmasına, çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. 
Kapsam 
Madde 2-Bu Yönetmelik, Kanunun 25 inci maddesinde cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları kapsar. 
Dayanak 
Madde 3-Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanunla değişik 22 nci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

0