Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T17:15:20+02:00

Fabl; kişileştirme sanatından faydalanır kişileştirme; duygusu, hareketi, konuşması olmayan şeyleri, insan gibi duyar, hareket eder, konuşur bir halde anlatmaktır Kişileştirme ve konuşturma, eski deyimiyle teşhis ve intak sanatı da denilen kişileştirme yardımiyle fabl, canlılık, güzellik ve değer kazanır 


Soyut bir düşünceyi belirtmeye yarıyan hayal ürünü ve hareketli bir hikâye sayılan fabl, hem öğretici, hem güldürüp düşündürücü bir nitelik taşırHayali varlıkları belirten nitelikler ne derece gerçek varlıklara uygun düşerse, fabl o derece başarılı ve etkileyicidir 


Fabl özellikle, çocuk edebiyatının en önemli türleri arasındadır Büyüklerden çok küçüklere pratik bir ahlâk dersi vermek gayesiyle, anlatılıp ,yazılmaktadır Son yıllarda bu yazı türü ile yazılmış eserler, çocuk edebiyatımızı zenginleştirmektedir Yazar; fablde gerçek duygusu yaratmaya çalışmalı, bunun için gerek deneylerinden, hayalgücünden faydalanmalıdır Çocukların sinirlerini gererek dehşet havası yaratmaktan çekinmelidir Estetik heyecanı kamçılıyan eserlerde sanat değeri vardırDehşet havası içinde heyecan yaratan eserlerin tehlikeli ve zararlı sonuçlar verdiği unutulmamalıdır 

Fabl YazmaFabl yazarı, herşeyden hitap , ettiğini kesime göre yazmalıdırÇocuklar için yazılan fabllarda ise şu özellikler bulunmalıdır: 


a Olay hareketli olmalı, çevre iyi belirtilmelidir; 


b Paragraflar kısa olmalı; sık sık konuşmalarla hareket, canlılık ve çeşitlilik sağlamalıdır; 


c Dil sade ve açık olmalı, kişilerin karakterleri iyi belirtilmelidir; 


d Adalet duygusu bulunmalı; suçlu , cezasını çekmeli; aile, ulus, insanlık ve doğa sevgisi aşılanmalıdır 


Fabllarda birbirini tamamhyan iki önemli öğe vardır: a Öz; b Gövde 


a Öz; fablden çıkarılan bir derstir Bu ders, bir özdeyiş halinde eserin başında, ortasında veya sonunda olabilir Aisop'un fabllarında ders sonda açıkça verilmesine rağmen, La Fontaine'in fabllarında açıkça pek görülmezYazar bu dersi, ustalıkla işlemeli, ders açıkça gösterilmediği halde konudan çıkarılan ana fikir okuyucuyu istenilen , amaca götürmelidir 


b Gövde; fablın olaylarıdır Olayların, olay kahramanlarının meydana getirdiği bu bölüm; giriş, gelişme, sonuç ve ders olmak üzere dört bölüme ayrılabilir İyi bir fabl, ancak fabl yazarının bu bölümleri ayrı ayrı başarı ile işlemesinden doğar 


1 Giriş; bu bölümde olayla olaya , karışan kişiler tanıtılır Olay verilmek istenilen derse göre kurulur; kişiler olayın karakterlerine uygun olarak seçilir Bu seçilen kişiler; bir hayvan, bir tilki, bir insan veya herhangi bir madde olabilir 


2 Gelişme; bu bölümde olay, verilmek istenen derse göre geliştirilir Bunun için ilgiyi arttıracak entrika düğümü, anafikri aydınlatacak bir ustalıkla ,işlenir 


3 Sonuç; bu bölümde düğüm hiç beklenmedik biçimde çözülür Fablın etkili olabilmesi için bu bölümün kısa olmasına çalışır 


4 Ders; Olayla sıkı bir ilgisi bulunan anafikir'dir ki; bu ayrı bir bölüm olarak işlenilmez Öğüt de diyebileceğimiz ders; çoğun başta veya sonda bulunurBazen de bulunması okuyucuya bırakılır 


Fabl yazarı; bu bölümleri başarı ile işliyebilmek için, canlı bir tabiat duygusu ile birlikte geniş bir hayal gücü taşımalı; birkaç kalem darbesile kişilerin özelliklerini belirtmesini bilmelidir Seçilen konularla dersleri arasında sıkı bir ilgi bulunmalı; anlatım kısa, açık, gözlemler gerçeğe uygun olmalı; kişiler ustalıkla konuşturulup hareket , ettirilmelidir Fabller; hem manzum, hem mensur olabilir 

Horoz İle İnci - Fabl Örneği Horozun biri bir gün inci bulur; Alıp onu kuyumcuya doğrulur Kuyumcu ne istediğini sorar O da der ki: «Bu galiba mücevher;Al da bunu bana biraz darı ver: O benim daha çok işime yarar»Bir cahile bir kitap miras , kalır;Cahil de hemen bu kitabı alır; Yol üstündeki kitapçıya uğrar; Der ki: «Bu kitabı vereyim sana, Yerine sen üç beş kuruş ver bana: O benim daha çok işime yarar

4 4 4
2012-12-27T17:18:05+02:00

kişileri genelikle hayvan bitki ve cansız varlıklar olan ders verir nitelikli kısa masalımsı öykülere fabl denir.                                 

1 5 1