Cevaplar

2012-12-27T17:13:44+02:00

TC Tarihi Cumhuriyet Dönemi

A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:

1 Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi

2 Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi

B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:

1 Cumhuriyet Halk Fırkası

2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması

3 Mustafa Kemal'e Suikast

4 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı

C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

1 Osmanlı Devletinde Hukuk

2 Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları

3 Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri

D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:

1 Türk Harflerinin Kabulü

2 Tevhid-i Tedrisat Kanunu

3 Medreselerin Kaldırılmamsı

4 Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)

5 Yeni Tarih Anlayışı

6 Türk Dilinin Gelişmesi

E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :

1 Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması

2 Kıyafette Değişiklik

3 Soyadı Kanununun Kabulü

4 Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik

5 Kadın Haklarının Kabulü

F) Ekonomik Alanda Gelişme:

1 Milli Ekonominin Kurulması :

a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi

b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması

c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması)

d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması)

e) Sanayi ve Madencilik

2 Bayındırlık Alanında Gelişme

3 Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme
 


0
2012-12-27T17:15:38+02:00

şapka devrimi soyadı kanunu kadın hakları eğitimde kanun harf kanunu kıyafet kanunu saat takvim ölçü kanunu dur  

bunlar bizim işimizi kolaylaştırdı yani adı da üstünde taşıyo zaten anlamn gererkir bana göre

0