Cevaplar

2016-11-01T17:23:02+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Cumhuriyet yönetimi; her ulusun özgür olduğu, özgür iradesiyle karar verdiği, ülkenin birlik ve beraberlik içinde olduğu yönetim biçimidir şeklinde tanımlayabiliriz.

Ülkemize;

- Birlik ve beraberliği

-Özgürlüğü

-Hürriyeti

-Seçme ve seçilme hakkını 

-Kadınların ezilmemesini, sağlamıştır denilebilir.

Asıl önemlisi de; Krallık ve padişahlık kalkmış ve artık insanlar hür bir biçimde istedikleri başkanı seçip bağımsız yaşıyorlar. Cumhuriyetin en büyük kazandırdığı şey de budur.

Cumhuriyet beraberinde birçok yenilik getirdi. Bunlar;

-Seçme ve seçilme hakkı

-Şapka kanunu

-Laiklik

-Devletçilik

-İnkılapçılıktır.

Başarılar! ^-^
1 5 1