Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T17:20:06+02:00

Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın akmazlığı, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.

Isaac Newton'un öne sürdüğü üzere, laminer ve paralel bir akışta, tabakalar arasındaki yüzey gerilimi (τ) bu tabakalara dik yöndeki hız gradyeni (∂u/∂y) ile orantılıdır.

0
2012-12-27T17:20:22+02:00

http://www.vitaminegitim.com/arama/?q=Y%C3%BCzdeler+daha+%C3%B6nce+%C3%B6%C4%9Frenilmi%C5%9F+olmal%C4%B1d%C4%B1r.&c=all&n=&s=

BURADAN BAKABİLİRSİN

1 1 1