Cevaplar

2012-12-27T17:22:21+02:00

Bilindiği gibi insanoğlu tek başına yaşayamamaktadır. Hayatının ve neslinin devamı için toplum denen çevreye ihtiyaç duyar. İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal çevre, insan hayatında çok önemli bir yer tutar. İnsan hayatını etkileyen üç önemli etken vardır. Bunlar fiziki çevre, sosyal çevre ve devlettir. Bu faktörler de vatandaşlık Bilgisinin konuları arasında önemli yer tutmaktadır. Toplum içerisinde yaşayan insanların birbirlerine karşı ve onları yöneten devlete karşı sorumluluk ve görevleri vardır.

Kaynak: http://www.cerezforum.com/cumhuriyet-tarihi/53130-vatandas-olma-sorumlulugu-nedir.html#ixzz2GGYyr9fN

1 1 1
2012-12-27T17:22:23+02:00

* Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:
1. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak. 
2. Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak. 
3. Yasalara titizlikle uymak. 
4. Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak. 
5. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak. 
* Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:
1. Seçme ve seçilme hakkı
2. Vergi vermek
3. Askerlik yapmak
4. Kanun ve kurallara saygılı olmak 
* Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:
1. Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez. 
2. Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz. 
3. Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer. 
4. Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır. 

* Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur. 
* Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. 

1 5 1