Cevaplar

2012-12-27T17:48:20+02:00

Sözlükte "rapor" ne demek?

1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu; düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı, yazanak.
2. Hastalığın tanısını, hastanın durumunun gerektirdiği dinlenme vb.'yi gösteren, doktor ya da doktorlar kurulunca verilen yazı
Cümle içinde kullanımı

Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı.
- Ö. Seyfettin
Rapor kelimesinin ingilizcesi

n. report, statement, sick report, sick certificate, paper, write up, record, return, run down
Köken: Fransızca


Kaynak: http://rapor.nedir.com/#ixzz2GGfjSEKV

1 5 1
2012-12-27T17:51:17+02:00

Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. 

İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, "dilekçe" yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula "hitap cümlesi" ile söze başlanır. 

Yazılı anlatım türleri içinde rapor, çok değişik konularda kaleme alınan bir yazı türüdür. Tek kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor, birden fazla kişinin hazırladığı rapora da ortak rapor adı verilir. 


0