Cevaplar

2012-12-27T17:53:42+02:00
Üç kardeşin ağırlıklarının ortalaması 25’tir. Elif 32kg, Özkan 23 kg ise Ezgi kaç kg’dir? 
A) 19 
B) 20 
C) 21 
D) 22   2.  
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   2. Üç kasa portakalın ağırlıkları ortalaması 35 kg dır. 1.kasa 33kg, 2. kasa 27kg olduğuna göre 3. kasa kaçkg’dır? 
A) 45 
B) 43 
C) 42 
D) 40   3.  
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   3. Ezgi’nin Matematik sınavından aldığı notlar 65, 85 ve 75Tir. Ezgi’nin notlarının ortalaması kaçtır? 
A) 65 
B) 70 
C) 75 
D) 80  4. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   4. Dört arkadaşın yaşlarının ortalaması 12’dir. Aralarına bir kişi katılınca yeni ortalama 13 olduğuna göre yeni katılanın yaşı kaçtır? 
A) 15 
B) 16 
C) 17 
D) 18   5. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   5. Boylarının toplamı 700cm olan 4 basketbol oyuncusunun boyları ortalaması kaç cm’dir? 
A) 170 
B) 175 
C) 177 
D) 180 Işın Nedir?

 

Fiziksel anlamı: İnce bir seri olarak akan enerji yada parçacıklar

Matematikte Işın 

Işın, bir ucu sınırlı olan doğruya denir. Diğer bir deyişle, bir başlangıç noktası olan ve o noktadan sonsuza doğru uzanan noktalar kümesidir.
Bir doğrunun üzerinde bir nokta alıp, doğruyu o noktadan ikiye ayırdığımızda 2 adet ışın elde ederiz.


Bir ışın örneği

Yukarıdaki örnekte; A ucundan sınırlanmış B,C doğrultusunda, C noktasından sonsuza doğru giden bir ışındır.
A ve B noktaları açık, C noktası kapalıdır. Bunun anlamı A ve B noktaları ışına dahil değildir. Işın o noktaları kapsamamaktadır.   Ormanların Önemi ve Yararları

Ormanlar; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlıvarlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaşamıiçin vazgeçilmezdirler... 


- Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ilemineral nitelikli çakıl, kum vb.hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.

- Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağıdır. Kar ve yağmur biçimindekiyağışı yapraklı, dalları, gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer altı sularının oluşmasına yardım eder.

- Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.

- Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını koruru. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur. Bu sahalar milyonlarca canlının yuvasıdır.

- Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depoladıklarından, ikim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları düzenler, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını artırır, radyasyonu önler.

- Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Rüzgar hızını azaltarak toprak ve kar savurmalarını ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin geceler ise sıcaktır.

- Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.

- Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.

- Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.

- Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesini sağlar,

- Ayrıca ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur,

- Ormanlar, doğal güzellikleri ve sayılmayacak kadar çok faydalarıyla iyi baktığımız takdirde tükenmez bir doğal kaynaktır.

1 5 1