Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T18:07:23+02:00

eskiler hakkındaki bilgileri birebir görmüş kişilerin yazıları tarih bilimi için gereklidir..

0
2012-12-27T18:09:29+02:00

Seyahatnameler tarih araştımacılığında içerdikleri ilginç bilgiler ve birinci el kaynak olmaları sebebiyle oldukça önemli kaynaklardan biridir. Mesela bugün halen daha ilk çağın erken dönemleriyle ilgili bilgilerin pek çoğunu mısır ve hellasın, paleponnes savaşları ve persle hakkında yazılan pekçok tarih kitaplarının ana kaynağı aslında bir seyahatname olan Herodotosun yazdığı kitaptan öğrenilmiştir. 

Bunun yanında karanlık ve çetrefilli bir konu olan Osmanlı Devletinin en erken dönemleri hakkında bize oldukça teferruatlı bilgiyi İbn Batuta El Tacinin Rıhle adıyla bilinen ve Türkçeye de çevrilmiş olan seyahatnamesi önemli bir kaynak olma özelliği gösterir. Seyahatnameler gezi notları olarak görülsede bizim için o kadar basit değildir. 

Genel olarak incelenen bir seyahatname içerisinde, gezilmiş olan bölglerin insan ve yaşam bilgilerini çoğunlukla çıplak gözle yansıtır. Bu durum seyahatnamelere sosyolojik bir anlam da katar. Okunması ve içerdigi bilgilerin detayı sebebiyle seyahatnameler tarih yazıcılığının önmli taşlarından biridir.

0